Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében

Megítélt összeg: 448.664.541 HUF
2012 őszén Hévíz Város Önkormányzata az Egregyi városrész fejlesztésére turisztikai pályázatot nyújtott be a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” címmel.


 

Projekt kódszáma: NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018

 

Projekt megnevezése: Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében

 

Beruházás helye: Hévíz Egregy városrész, Zala megye
Megítélt összeg: 448.664.541 HUF,  Támogatás aránya: 100 %
Projekt kezdete: 2013.04.01.
Projekt tervezett befejezése: 2015.01.31.
Kedvezményezett: Hévíz Város Önkormányzat
Cím:  8380, Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 83/500-812
Honlap: http://onkormanyzat.heviz.hu/
Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet: Nyugat Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Elérhetősége: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 18.

 

A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt bemutatása:

2012 őszén Hévíz Város Önkormányzata az Egregyi városrész fejlesztésére turisztikai pályázatot nyújtott be a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” címmel.

 

A projekt Egregy városrész történelmi látványosságait és a gasztro-kulturális attrakciókat kívánja felfűzni egy korokon átívelő tematikus sétaútvonal keretében. Az előző projekt folytatásaként a romkert terének kibővítésére, a terület további rehabilitációjára, valamint további fejlesztések megvalósítására kerülhet sor. Ezen a területen három funkció nélküli rossz állapotban lévő épület fekszik, melyek a rendezvénytér kialakíthatósága érdekében elbontásra kerülnek. A tematikus séta kiindulópontja a részben feltárt rom, végpontja pedig egy Árpád-kori templom, kronologikusan a római kortól a kereszténység, magyarság megjelenéséig. Közvetlenül a római-katolikus templom mellett, a templombejárattal összekötve kerülhet kialakításra egy Dísztér, megnyitva a teret a Zrínyi utca és a rendezvénytér között. A kis köztér a járdához képest süllyesztve alakítható ki térkő díszburkolattal, ivókúttal, padokkal, a keleti oldalon lugasszerű kapuépítménnyel a múzeum és a romkert felé. A tér déli oldalán, a templom és a tér közé árnyékolás céljából fasor ültetése tervezett, melyet a templom északi és – részben – keleti oldalán húzódó tujasor kivágása előz meg.  A Dísztér és a leendő bemutató épület között gyepes rendezvényterület létesül a projekt keretében egészen a római romkert határáig. Két feltáró út szeli majd át a gyepet: az északi a múzeum épületéhez köt (térköves); a déli, közvetlen gyalogos kapcsolatot biztosít az Attila utca és az egregyi városrész között (kavicsolt). A múzeumhoz kötő út mentén, a múzeum bejáratának hangsúlyozása, valamint díszítő célzattal évelőágyak kialakítása tervezett. A déli telekhatár mentén karakteres cserjesáv keretezi a területet, amellyel párhuzamosan fasor húzódik. A fasor árnyékot ad az alkalomszerűen itt letelepülő árusoknak, egyben ellensúlyozza a parkbelső egyszintes zöldfelületének hatását. A zöldterületen automata öntözőberendezés létesítését tervezzük.  A fel nem tárt rom meglévő falainak rajzolatán Száraz Kneipp-taposó ösvényt kíván kialakítani a projektgazda a megfáradt turisták felfrissítésére. A múzeum épület előtt fűszerkert várja a látogatókat, mely gyakorlatilag már a rendezvénytérbe integrálódik. A fűszerek érzékekre ható, jótékony illatanyagai mellett azok gasztronómiai célú hasznosítása is elképzelhető a későbbiekben. A rom mellett egy kiállítótér kerül kialakításra – egy jelenleg gazdasági célokra használt épületben – ahol a környék történelmi emlékei, a korábbi feltárás során összegyűjtött leletek és egyéb ereklyék kerülnek bemutatásra a modern kor követelményeinek megfelelően. Az épülethez a nyugati érkezési és a déli oldalon pergola rendszer és nyitott-fedett tér kapcsolódik, a déli oldalon a római hagyományoknak megfelelően kis belső díszudvart képezve. Az I. ütemű fejlesztés elemeként megépített játszótér méretének bővítése tervezett gyepes, fás ligetes környezetben. A római tematika részeként ez a mászó-kapaszkodó kombinációs ügyességi játék gyakorlatilag gladiátoriskolaként funkcionál, mely általánosan elterjedt volt az ókori Rómában.

 

Az Egregyi utca délkeleti alsó része ollósan fogja közre az óvoda, illetve a buszváró, dottó-megálló területét. Az óvoda feletti szigetszerű közterületen jelenleg a buszváró építményén kívül konténeres nyilvános WC és egy használaton kívüli téglaépület található. A felső szakasz északkeleti oldalán a lakótelkek előtt széles zöldterület húzódik, a délnyugati oldalon a közelmúltban térkő burkolatú járda épült. A dísztér és a Dombföldi utca kapuját a koncepcióterv szerint díszkő térburkolattal kialakított járdaszakasz köti össze, mint a tematikus sétaút egregyi utcai szakasza.

 

A Dombföldi utca gépkocsi forgalmának minimalizálása érdekében az Egregy utcában busz és gépkocsi parkolók kerülnek kialakításra, az utca északkeleti lakótelkek előtti zöldfelületén 30 darab merőleges beállású gépkocsi parkoló létesül. A jelenleg használaton kívüli épület átépítése során egy női és férfi, valamint egy akadálymentes WC kialakítása valósul meg. A tervezett épület hangulatos tornáccal körülvett, így árnyékos és csapadéktól is védett pihenőhelyet biztosít a buszra, dottóra várakozóknak, valamint fedett kerékpártároló is elhelyezésre kerülne alatta. 

 

Az Egregyi utcai pihenőépülettől a Dombföldi úton felfelé haladva érkezünk borozósor „kapujában” kialakítandó Dombföldi utcai parkolóhoz, amely a fogyatékossággal élők számára 4 db akadálymentes parkolóhelyet biztosít, továbbá itt kerül kialakításra a 3 férőhelyes taxi-állomás is. A Dombföldi úton az Árpád-kori templom felé haladva az épített környezet meglehetősen kaotikus állapotot mutat: különböző minőségű és anyaghasználatú épületek, építmények, kerítések, reklámtáblák, leromlott állapotú útburkolat. A projekt ezek megoldását is céljául tűzte ki. Az út jelenlegi látványosságai közé tartozik a római katona sírja és a tematikus út végső állomásánál az Árpád-kori templom. Az ismeretlen római katona sírját 1925-ben találtak meg földmunkák során. A látogatók figyelemfelkeltése érdekében és a sír rossz állapota miatt annak felújítása és a környezet rendezés szükséges.

 

A tematikus sétaút utolsó állomása az Árpád-kori műemléki templom, mely a tervek szerint jelen projekt keretében az állagmegóvás a cél.

 

Egy korábbi pályázaton nyert támogatást az önkormányzat „Római kori romok zöldfelületi rehabilitációja és turisztikai vonzerejének növelése Hévízen” címmel, amely első lépésként a romkert bemutathatóvá tételét és közvetlen környezetének megújítását célozta meg. A projekt lényeges eleme a zöldfelület építés és felújítás volt, illetve a római villa területénél egy műalkotás elhelyezése. Kialakításra került játszótér, szabadtéri színpad, fedett kerékpártároló, kerékpártámaszok. Ezek mellett többnyelvű információs táblák kerültek elhelyezésre, továbbá egy mozgáskorlátozottak számára is biztosított köztéri illemhely. A telepített tájékoztató táblák megvilágítása napkollektorok segítségével, természetes energiatermelés útján van biztosítva. A  projekt révén a terület alkalmassá válik fesztiválok, túrák, vásárok lebonyolítására. Térkővel burkolt sétány öleli körbe a romokat, az újonnan kialakított tér közepén egy új köztéri műalkotás, Orr Lajos művész szobra került felállításra.

Jelen projekt ehhez illeszkedve került megtervezésre.

 

Kapcsolattartó:
projekttel kapcsolatos általánosan: Sallai Gábor - pályázati referens
83/500-876

CÍMKÉK

FRISS HÍREK

Harminc esztendős adósságát rótta le Hévíz az elmúlt évben
Közmeghallgatást tartott az önkormányzat
Hévíz Város Önkormányzata

HÉVÍZTV AJÁNLÓ

Online marketing tréning magánszállásadóknak
Gájer Bálint és zenekarának újévköszöntő koncertje Hévízen
2018-ban is népszerű volt Hévíz

HIRDETMÉNYEK

Felhívás díszdiploma igénylésre
Tájékoztatás igazgatási szünetről!
Tájékoztató kéményseprésről

MENÜ

INTÉZMÉNYEK

Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Hévízi Televízió Kft.
Hévízi Televízió Kft.
Városi Könyvtár
Városi Könyvtár
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Aquamarin Szállodaipari Kft.
Aquamarin Szállodaipari Kft.
(GAMESZ)
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Parkolási Iroda
Parkolási Iroda
Brunszvik Teréz Óvoda
Brunszvik Teréz Óvoda
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
Fontana Filmszínház
Fontana Filmszínház
Hévíz Sportkör
Festetics György Művelődési Központ
Festetics György Művelődési Központ

GALÉRIA

Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Városnap 2018
Városnap 2018
Széchenyi utca felújítása
Széchenyi utca felújítása
Új év, új dimenziók
Új év, új dimenziók
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Hévízen V4-k
Hévízen V4-k
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Izrael nagykövete Hévízen
Izrael nagykövete Hévízen