MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

 

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.

Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében

Megítélt összeg: 448.664.541 HUF
2012 őszén Hévíz Város Önkormányzata az Egregyi városrész fejlesztésére turisztikai pályázatot nyújtott be a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” címmel.


 

Projekt kódszáma: NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018

 

Projekt megnevezése: Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében

 

Beruházás helye: Hévíz Egregy városrész, Zala megye
Megítélt összeg: 448.664.541 HUF,  Támogatás aránya: 100 %
Projekt kezdete: 2013.04.01.
Projekt tervezett befejezése: 2015.01.31.
Kedvezményezett: Hévíz Város Önkormányzat
Cím:  8380, Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 83/500-812
Honlap: http://onkormanyzat.heviz.hu/
Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet: Nyugat Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Elérhetősége: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 18.

 

A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt bemutatása:

2012 őszén Hévíz Város Önkormányzata az Egregyi városrész fejlesztésére turisztikai pályázatot nyújtott be a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” címmel.

 

A projekt Egregy városrész történelmi látványosságait és a gasztro-kulturális attrakciókat kívánja felfűzni egy korokon átívelő tematikus sétaútvonal keretében. Az előző projekt folytatásaként a romkert terének kibővítésére, a terület további rehabilitációjára, valamint további fejlesztések megvalósítására kerülhet sor. Ezen a területen három funkció nélküli rossz állapotban lévő épület fekszik, melyek a rendezvénytér kialakíthatósága érdekében elbontásra kerülnek. A tematikus séta kiindulópontja a részben feltárt rom, végpontja pedig egy Árpád-kori templom, kronologikusan a római kortól a kereszténység, magyarság megjelenéséig. Közvetlenül a római-katolikus templom mellett, a templombejárattal összekötve kerülhet kialakításra egy Dísztér, megnyitva a teret a Zrínyi utca és a rendezvénytér között. A kis köztér a járdához képest süllyesztve alakítható ki térkő díszburkolattal, ivókúttal, padokkal, a keleti oldalon lugasszerű kapuépítménnyel a múzeum és a romkert felé. A tér déli oldalán, a templom és a tér közé árnyékolás céljából fasor ültetése tervezett, melyet a templom északi és – részben – keleti oldalán húzódó tujasor kivágása előz meg.  A Dísztér és a leendő bemutató épület között gyepes rendezvényterület létesül a projekt keretében egészen a római romkert határáig. Két feltáró út szeli majd át a gyepet: az északi a múzeum épületéhez köt (térköves); a déli, közvetlen gyalogos kapcsolatot biztosít az Attila utca és az egregyi városrész között (kavicsolt). A múzeumhoz kötő út mentén, a múzeum bejáratának hangsúlyozása, valamint díszítő célzattal évelőágyak kialakítása tervezett. A déli telekhatár mentén karakteres cserjesáv keretezi a területet, amellyel párhuzamosan fasor húzódik. A fasor árnyékot ad az alkalomszerűen itt letelepülő árusoknak, egyben ellensúlyozza a parkbelső egyszintes zöldfelületének hatását. A zöldterületen automata öntözőberendezés létesítését tervezzük.  A fel nem tárt rom meglévő falainak rajzolatán Száraz Kneipp-taposó ösvényt kíván kialakítani a projektgazda a megfáradt turisták felfrissítésére. A múzeum épület előtt fűszerkert várja a látogatókat, mely gyakorlatilag már a rendezvénytérbe integrálódik. A fűszerek érzékekre ható, jótékony illatanyagai mellett azok gasztronómiai célú hasznosítása is elképzelhető a későbbiekben. A rom mellett egy kiállítótér kerül kialakításra – egy jelenleg gazdasági célokra használt épületben – ahol a környék történelmi emlékei, a korábbi feltárás során összegyűjtött leletek és egyéb ereklyék kerülnek bemutatásra a modern kor követelményeinek megfelelően. Az épülethez a nyugati érkezési és a déli oldalon pergola rendszer és nyitott-fedett tér kapcsolódik, a déli oldalon a római hagyományoknak megfelelően kis belső díszudvart képezve. Az I. ütemű fejlesztés elemeként megépített játszótér méretének bővítése tervezett gyepes, fás ligetes környezetben. A római tematika részeként ez a mászó-kapaszkodó kombinációs ügyességi játék gyakorlatilag gladiátoriskolaként funkcionál, mely általánosan elterjedt volt az ókori Rómában.

 

Az Egregyi utca délkeleti alsó része ollósan fogja közre az óvoda, illetve a buszváró, dottó-megálló területét. Az óvoda feletti szigetszerű közterületen jelenleg a buszváró építményén kívül konténeres nyilvános WC és egy használaton kívüli téglaépület található. A felső szakasz északkeleti oldalán a lakótelkek előtt széles zöldterület húzódik, a délnyugati oldalon a közelmúltban térkő burkolatú járda épült. A dísztér és a Dombföldi utca kapuját a koncepcióterv szerint díszkő térburkolattal kialakított járdaszakasz köti össze, mint a tematikus sétaút egregyi utcai szakasza.

 

A Dombföldi utca gépkocsi forgalmának minimalizálása érdekében az Egregy utcában busz és gépkocsi parkolók kerülnek kialakításra, az utca északkeleti lakótelkek előtti zöldfelületén 30 darab merőleges beállású gépkocsi parkoló létesül. A jelenleg használaton kívüli épület átépítése során egy női és férfi, valamint egy akadálymentes WC kialakítása valósul meg. A tervezett épület hangulatos tornáccal körülvett, így árnyékos és csapadéktól is védett pihenőhelyet biztosít a buszra, dottóra várakozóknak, valamint fedett kerékpártároló is elhelyezésre kerülne alatta. 

 

Az Egregyi utcai pihenőépülettől a Dombföldi úton felfelé haladva érkezünk borozósor „kapujában” kialakítandó Dombföldi utcai parkolóhoz, amely a fogyatékossággal élők számára 4 db akadálymentes parkolóhelyet biztosít, továbbá itt kerül kialakításra a 3 férőhelyes taxi-állomás is. A Dombföldi úton az Árpád-kori templom felé haladva az épített környezet meglehetősen kaotikus állapotot mutat: különböző minőségű és anyaghasználatú épületek, építmények, kerítések, reklámtáblák, leromlott állapotú útburkolat. A projekt ezek megoldását is céljául tűzte ki. Az út jelenlegi látványosságai közé tartozik a római katona sírja és a tematikus út végső állomásánál az Árpád-kori templom. Az ismeretlen római katona sírját 1925-ben találtak meg földmunkák során. A látogatók figyelemfelkeltése érdekében és a sír rossz állapota miatt annak felújítása és a környezet rendezés szükséges.

 

A tematikus sétaút utolsó állomása az Árpád-kori műemléki templom, mely a tervek szerint jelen projekt keretében az állagmegóvás a cél.

 

Egy korábbi pályázaton nyert támogatást az önkormányzat „Római kori romok zöldfelületi rehabilitációja és turisztikai vonzerejének növelése Hévízen” címmel, amely első lépésként a romkert bemutathatóvá tételét és közvetlen környezetének megújítását célozta meg. A projekt lényeges eleme a zöldfelület építés és felújítás volt, illetve a római villa területénél egy műalkotás elhelyezése. Kialakításra került játszótér, szabadtéri színpad, fedett kerékpártároló, kerékpártámaszok. Ezek mellett többnyelvű információs táblák kerültek elhelyezésre, továbbá egy mozgáskorlátozottak számára is biztosított köztéri illemhely. A telepített tájékoztató táblák megvilágítása napkollektorok segítségével, természetes energiatermelés útján van biztosítva. A  projekt révén a terület alkalmassá válik fesztiválok, túrák, vásárok lebonyolítására. Térkővel burkolt sétány öleli körbe a romokat, az újonnan kialakított tér közepén egy új köztéri műalkotás, Orr Lajos művész szobra került felállításra.

Jelen projekt ehhez illeszkedve került megtervezésre.

 

Kapcsolattartó:
projekttel kapcsolatos általánosan: Sallai Gábor - pályázati referens
83/500-876

CÍMKÉK