MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

 

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.

Bursa pályázat a felsőoktatásban tanulóknak

Az idei évben is csatlakozik Hévíz város önkormányzata a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
Erről a képviselő-testület hónap eleji ülésén döntött, melyet előzőleg a Fisli István által vezetett emberi erőforrás bizottság is tárgyalt és elfogadásra javasolt. A bizottság elnöke elmondta: a pályázat mind a középiskolai, mind a felsőoktatásban részt vevői fiatalok számára nyitott, a pályázatokat november 3-áig lehet benyújtani.
Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a hévízi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A "B" típusú pályázatra azok az a hévízi lakóhellyel rendelkező, fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2023/20234. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2023. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.
Azok, akiknek kedvezően bírálják el a pályázatát, havi 5000,-Ft ösztöndíjra lesznek jogosultak, melyet az állam ugyanennyi forinttal támogat még. Jogosultnak az a tanuló nevezhető, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 480 %-át (136 800,-Ft-ot). A pályázatokat december 3-áig bírálják el, Információkat az önkormányzati honlapjáról illetve a Hatósági Osztályon kaphatnak.

CÍMKÉK