MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

 

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.

Brunszvik Teréz Óvoda

8380 Hévíz, Sugár u. 7.
Telefon: 83/343-350

web: www.hevizegregy.hu
e-mail: ovoda kukac hevizegregy pont hu

Óvodavezető: Nagy Sándorné

Az óvodánk integrált egység, két intézményegységgel. A központi óvoda 1976-ban épült, 5 csoporttal, /2010 szeptemberétől 4 csoportos/ Tagintézményünk az egregyi óvoda 3 csoporttal működik.
Mindkét intézményegység megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik, a csoportszobák esztétikusan berendezettek, az udvarok szép kivitelezésű, fából készült mászókákkal, mozgásfejlesztő eszközökkel vannak felszerelve.
Személyi feltételeink megfelelnek a törvényi előírásoknak, óvodapedagógusaink érdeklődőek és nyitottak az új pedagógiai - módszertani kezdeményezésekre. Tanítói, fejlesztőpedagógusi, gyógypedagógusi, közoktatás vezetői, óvodai szakértői szakképzettséggel rendelkezik az óvodapedagógusok 40, szakvizsgával az óvónők 30 %-a.
Az óvodai nevelőmunkát segítő dajkáink mindegyike szakirányú képesítést szerzett.

Helyi nevelési programunkról:

1998-ban az óvoda nevelőtestülete helyi nevelési programot írt, amelyet az előző évek gyakorlatára, nevelési tapasztalataira, értékeire épített.
2004-ben módosított nevelési programunkat kiegészítettük az integrált neveléssel. Intézményünk fogad olyan sajátos nevelési igényű kisgyermeket, akiknek a neveléséhez megfelelő személy, tárgyi feltételekkel rendelkezünk.

Részlet a programunkból:

Óvodai nevelésünk célja a családi nevelésre építve a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése, az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével, a gyermek önmegvalósítási szándékát, gyermeki jogait tiszteletben tartva.

Céljaink továbbá:-      
- A környezetben biztonságosan eligazodó, azzal harmóniában élő
- Hagyományainkat, a múlt értékeit ápoló, megőrző.
- Hazájukat szerető
gyermekek nevelése.
Munkánkban az óvodai életünk tevékenységrendszerében a környezet megismerése, a környezetvédelem, a hagyományok ápolása jelen van, más nevelési területekkel való komplex egységeket alkot. A természeti, társadalmi környezettel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok hozzásegítik óvodásainkat a környezetükben, emberi kapcsolatokban való eligazodásban, tájékozódásban.

Óvodánk belső szolgáltatásai:
Logopédia
Pszichológiai vizsgálatok
Készségfejlesztő foglalkozások
Gyógytestnevelés
Német nyelvvel játékosan ismerkedő csoportok
Hitoktatás
Sószoba
Pedagógiai munkánkban fontosnak tartjuk a gyermekek megismerését, differenciáltan az egyéni eltéréseket figyelembe véve minden kisgyermeket képességei maximumára kívánunk eljuttatni.

„Amit az ember gyermekként lát, az segíti egész életében.”
Brunszvik Teréz

CÍMKÉK