Brunszvik Teréz Óvoda

8380 Hévíz, Sugár u. 7.
Telefon: 83/343-350

web: www.hevizegregy.hu
e-mail: ovoda kukac hevizegregy pont hu

Óvodavezető: Nagy Sándorné

Az óvodánk integrált egység, két intézményegységgel. A központi óvoda 1976-ban épült, 5 csoporttal, /2010 szeptemberétől 4 csoportos/ Tagintézményünk az egregyi óvoda 3 csoporttal működik.
Mindkét intézményegység megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik, a csoportszobák esztétikusan berendezettek, az udvarok szép kivitelezésű, fából készült mászókákkal, mozgásfejlesztő eszközökkel vannak felszerelve.
Személyi feltételeink megfelelnek a törvényi előírásoknak, óvodapedagógusaink érdeklődőek és nyitottak az új pedagógiai - módszertani kezdeményezésekre. Tanítói, fejlesztőpedagógusi, gyógypedagógusi, közoktatás vezetői, óvodai szakértői szakképzettséggel rendelkezik az óvodapedagógusok 40, szakvizsgával az óvónők 30 %-a.
Az óvodai nevelőmunkát segítő dajkáink mindegyike szakirányú képesítést szerzett.

Helyi nevelési programunkról:

1998-ban az óvoda nevelőtestülete helyi nevelési programot írt, amelyet az előző évek gyakorlatára, nevelési tapasztalataira, értékeire épített.
2004-ben módosított nevelési programunkat kiegészítettük az integrált neveléssel. Intézményünk fogad olyan sajátos nevelési igényű kisgyermeket, akiknek a neveléséhez megfelelő személy, tárgyi feltételekkel rendelkezünk.

Részlet a programunkból:

Óvodai nevelésünk célja a családi nevelésre építve a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése, az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével, a gyermek önmegvalósítási szándékát, gyermeki jogait tiszteletben tartva.

Céljaink továbbá:-      
- A környezetben biztonságosan eligazodó, azzal harmóniában élő
- Hagyományainkat, a múlt értékeit ápoló, megőrző.
- Hazájukat szerető
gyermekek nevelése.
Munkánkban az óvodai életünk tevékenységrendszerében a környezet megismerése, a környezetvédelem, a hagyományok ápolása jelen van, más nevelési területekkel való komplex egységeket alkot. A természeti, társadalmi környezettel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok hozzásegítik óvodásainkat a környezetükben, emberi kapcsolatokban való eligazodásban, tájékozódásban.

Óvodánk belső szolgáltatásai:
Logopédia
Pszichológiai vizsgálatok
Készségfejlesztő foglalkozások
Gyógytestnevelés
Német nyelvvel játékosan ismerkedő csoportok
Hitoktatás
Sószoba
Pedagógiai munkánkban fontosnak tartjuk a gyermekek megismerését, differenciáltan az egyéni eltéréseket figyelembe véve minden kisgyermeket képességei maximumára kívánunk eljuttatni.

„Amit az ember gyermekként lát, az segíti egész életében.”
Brunszvik Teréz

CÍMKÉK

FRISS HÍREK

Európai parlamenti választások - tájékoztató
Hévíz az Európai Tavak Fesztiválján
Ismét gyérítés

HÉVÍZTV AJÁNLÓ

Rendhagyó irodalomóra a tanévben utoljára
CinemAgenda - 2019. május
Szaunamester-képzés

HIRDETMÉNYEK

Adóellenőr munkakör
Nyári napközis tábor
FELHÍVÁS Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor hátrányos helyzetű fiatalok számára

MENÜ

INTÉZMÉNYEK

Festetics György Művelődési Központ
Festetics György Művelődési Központ
Parkolási Iroda
Parkolási Iroda
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
(GAMESZ)
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
Brunszvik Teréz Óvoda
Brunszvik Teréz Óvoda
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Hévízi Televízió Kft.
Hévízi Televízió Kft.
Hévíz Sportkör
Fontana Filmszínház
Fontana Filmszínház
Városi Könyvtár
Városi Könyvtár
Aquamarin Szállodaipari Kft.
Aquamarin Szállodaipari Kft.
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

GALÉRIA

Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Városnap 2018
Városnap 2018
Széchenyi utca felújítása
Széchenyi utca felújítása
Új év, új dimenziók
Új év, új dimenziók
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Hévízen V4-k
Hévízen V4-k
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Izrael nagykövete Hévízen
Izrael nagykövete Hévízen