MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola

ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁS INTÉZMÉNY

 

Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 2.
www.illyes-heviz.sulinet.hu
e-mail: illyes kukac illyes-heviz pont sulinet pont hu
illyes-heviz kukac gmail pont com
Telefonközpont: 83/343-486
Telefax: 83/540-046

Igazgató: Simonné Gál Gyöngyi
e-mail: igazgato kukac illyes-heviz pont sulinet pont hu
Telefon: 83/540-045

Helyettesek: Jancsekityné Iváncsics Márta

Khern Kinga

Művészeti Intézményegység vezetője: Varga Endre

 

Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola többcélú, állami fenntartású közoktatási intézmény. Az iskolát Hévíz Város Önkormányzata működteti 2013. január 1-je óta.

Beiskolázási körzetébe tartozó települések: Hévíz, Nemesbük, Vindornyaszőlős, Zalaköveskút.

Pedagógiai munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az életkori sajátosságokat figyelembe véve a személyiség sokoldalú fejlesztésére. Büszkék vagyunk a gyermekközpontú nevelésre, a színvonalas oktatásra, melynek köszönhetően a tanulmányi és művészeti versenyeken is szép eredményeket érünk el. A 8 évfolyamos általános iskolai oktatás rendszerében 17 tanuló- és 10 napközis csoportban működik az oktató-nevelő munka.  Az alsó tagozatban guruló rendszerben tanítunk. Nagy hangsúlyt fektetünk a kompetencia alapú oktatásra. A tanórákon változatos munkaformákkal igyekszünk élményszerűvé tenni az ismeretszerzést, az ismeretek elmélyítését.                                                          

Kiemelt szerepet kap a nyelvoktatás. Diákjaink alap- és emelt óraszámban gyarapíthatják német- és angoltudásukat csoportos oktatás keretében. Már első osztálytól bevezető nyelvoktatás folyik.

Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. Az integrált oktatást, a hátrányok leküzdését megfelelő szakképesítéssel rendelkező gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus segíti kitűnő tárgyi feltételekkel.                       

Az általános iskolai oktatást alapfokú művészeti képzés egészíti ki - zenei előképzés, hangszeroktatás, dráma, és néptánc – mellyel biztosítjuk a gyermekek magasabb szintű zenei, művészeti nevelését és a tehetség kibontakoztatását. A növendékek korán bekapcsolódhatnak a Musica Antiqua Együttes munkájába.          

Iskolánk tanulóinak életét színesíti a sokféle tanórán kívüli tevékenység, érdeklődésüknek megfelelő szakkörök, foglalkozások és a szervezett szabadidős és sport programok.    

A különböző mozgásformákat szolgáló játékeszközökkel jól felszerelt játszóudvar és a műfüves pálya biztosítja a gyerekek számára a mozgási lehetőséget a délelőtti szünetekben és a délutáni szabadidőben.                                                  

szakszolgálati feladatokat gyógytestnevelés és a logopédia területén a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézményének utazó pedagógusai látják el.

Fontosnak tartjuk a szülők, gyermekek és a tanárok közötti jó kapcsolat, bizalom kialakítását.                        

Büszkék vagyunk a létrehozott értékeinkre, hagyományainkra, de arra is, hogy tevékenységünket áthatja az innováció.                                                                            

Célunk és feladatunk, hogy a pedagógiai programunk eredményeként vállalkozó szellemű, testileg - lelkileg egészséges, a XXI. századi tudáson alapuló, jól felkészült gyerekek kerülhessenek ki az iskola falai közül.

A további részletekért keresse fel iskolánk honlapját: www.illyes-heviz.hu