Hévíz város közszolgálatért

néhai Prótár Györgyné (2003. VI. 24.) - átadva 2003. VIII. 20.
(posztumusz) aljegyző, igazgatási irodavezető részére, a közszolgálatban eltöltött több évtizedes példamutató munkájáért, Hévíz város Polgármesteri Hivatalának szervezeti kiépítésében és működtetésében végzett kimagasló tevékenységéért.

Czencz Ágnes (2003. VI. 24.) - átadva 2003. VIII. 20.
A Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda nyugdíjas vezetője részére, több évtizedes kimagasló színvonalú óvodapedagógusi munkásságáért, a hévízi Sugár utcai óvoda kialakításában és működtetésében végzett kimagasló munkájáért, nyugdíjasként végzett segítő tevékenységéért.

Henczi Gézáné (2003. VI. 24.) - átadva 2003. VIII. 20.
A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet gazdasági vezetője részére a Hévízi Tanácsnál illetve Hévíz város Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezeténél végzett pontos, megbízható, szorgalmas munkájáért

Lendvay Éva (2003. VI. 24.) - átadva 2003. VIII. 20.
A Teréz Anya Gondozási Központ dolgozója részére, a Teréz Anya Gondozási Központ kialakításával kapcsolatos egészségügyi, mentális tevékenységéért, a hévízi idős rászorulók gondozása terén végzett munkájáért

Benczik Lajosné (2004. IV. 27.) - átadva 2004. V. 22.
nyugdíjas köztisztviselőnek a közigazgatásban végzett öt évtizedes fáradhatatlan munkájáért.

Kötél Árpádné (2004. IV. 27.) - átadva 2004. V. 22.
A Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola iskolatitkárának, az oktatás szolgálatában végzett két évtizedes munkájáért.

Scheili Mónika (2004. IV. 27.) - átadva 2004. V. 22.
A Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda vezetőóvónő-helyettesének harminc éves példás óvodapedagógiai munkásságáért.

Varga Józsefné (2004. IV. 27.) - átadva 2004. V. 22.
A Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola igazgató-helyettesének az oktatásban végzett közel három évtizedes munkájáért.

Varga Imre (2005. III. 29.) - átadva 2005. IV. 29.
az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola, igazgató-helyettesének, az általános iskola felső tagozatának magas színvonalú vezetéséért, több évtizedes pontos, megbízható pedagógusi munkájáért.

Oszkó Árpádné (2005. III. 29.) - átadva 2005. IV. 29.
az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola pedagógusának, sikeres oktató, emberségre, és hazaszeretetre nevelő pedagógusi munkájáért.

Péterné Bakos Marianna (2005. III. 29.) - átadva 2005. IV. 29.
a Hévízi Brunszvik Teréz Napköziotthonos óvoda vezető-óvónőjének, a Hévízi óvodában óvónőként és vezetőként végzett lelkiismeretes, a gyermekek iránti elkötelezettségtől vezetett odaadó munkájáért

Sárköziné László Klára (2005. III. 29.) - átadva 2005. IV. 29.
a Hévízi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája köztisztviselőjének, a pénzügyi és gazdasági területen, majd számviteli csoportvezetőként végzett pontos, lelkiismeretes, segítőkész munkájáért.

Holczerné Szabó Ágnes (átadva 2006. V. 2.) két évtizedes, kiemelkedően magas színvonalú oktató-nevelő és művészeti tevékenységéért.

Lucz Lajosnénak (átadva 2006. V. 2.) a gyermek- és közétkeztetésben végzett felelősségteljes munkájáért.

Mike Gyuláné (átadva 2006. V. 2.) másfél évtizedes megbízható, gyors, pontos és áldozatkész köztisztviselői munkájáért.

Dr. Szarka Lajos (átadva 2006. V. 2.) Hévíz kulturális életében vállalt, Hévíz, és szűkebb szülőföldje, Egregy történetének feldolgozásában végzett több évtizedes gyűjtő- és irodalmi munkásságáért.

Szokol-Humay Lászlóné (átadva 2007. IV. 30.) az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola tanára részére a matematika tantárgy oktatásában és a tanulók szaktantárgyi versenyekre való felkészítésben végzett több, mint három évtizedes kiemelkedő pedagógusi munkájáért.

Molnár Jánosné (átadva 2007. IV. 30.) az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola tanára részére, gyermekek százainak írásra, olvasásra tanításáért, iskolai rendezvényeken és a tanulók szabadidős programjainak szervezésében végzett közel három évtizedes aktív szerepvállalásáért.

Szántó Júlia (átadva 2007. IV. 30.) a Brunszvik Teréz Napköziotthonos óvoda óvodavezető-helyettese részére, az óvoda nevelési értékeinek és hagyományainak továbbvitelében végzett több, mint három évtizedes munkájáért.

Zsadányi István (átadva 2007. IV. 30.) a Polgármesteri Hivatal nyugalmazott köztisztviselője részére, az építésügyi igazgatás terén végzett több mint három évtizedes magas színvonalú szakmai munkájáért.

Demeter Klára (átadva: 2008. május 9.) általános iskolai tanárnak az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskolában végzett több, mint három évtizedes oktató-nevelő, a tanulók egészségmegőrzése érdekében végzett kiemelkedő gyógy-testnevelő munkájáért.

Nagy Sándorné (átadva: 2008. május 9.) óvodapedagógusnak a Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda Egregyi tagintézményében végzett több, mint két évtizedes elhivatott nevelőmunkájáért, az óvodai vizuális nevelés, valamint a népi hagyományok ápolásában végzett kiemelkedő tevékenységéért..

Németh László (átadva: 2008. május 9.), a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet parkfenntartási csoportvezetője részére, a város parkfenntartásában végzett eredményes, hatékony, odaadó, önzetlen munkájáért.

Kalaposné Kovács Erzsébet (átadva: 2008. május 9.) köztisztviselő részére, Hévíz város közszolgálatában végzett több, mint három évtizedes kimagasló színvonalú, nagy szakmai hozzáértéssel végzett anyakönyvvezetői munkájáért.

Király László (2009. III. 31.) -átadva 2009. V. 1.
a hévízi Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet vezetője, „városgazda” részére a  városüzemeltetés, városszépítés, virágosítás terén, valamint a városi rendezvények lebonyolításában végzett közel két évtizedes kimagasló színvonalon ellátott munkájáért. (60. születésnapján)

Demeter Anikó (2009. III. 31.) -átadva 2009. V. 1.
az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola tanára részére közel három évtizedes hivatásszeretettel, szakmai igényességgel végzett oktató-nevelő, fejlesztőpedagógiai munkájáért.

Kovács Sándorné (2009. III. 31.) -átadva 2009. V. 1.
a Brunszvik Teréz Napközi-otthonos Óvoda óvodapedagógusa részére az egregyi óvodában végzett közel három évtizedes munkájáért a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése terén elért eredményeiért, közösségépítő szerepéért.

Bertók Miklósné (2009. III. 31.) -átadva 2009. V. 1.
a Hévízi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályának köztisztviselője részére, a pénzügyi igazgatás területén végzett közel két évtizedes, kiváló színvonalú, precíz köztisztviselői munkájáért, munkakörén kívül végzett közösségi tevékenységéért.

Cziklinné Babos Ilona (átadva: 2010. 05.02.)
a hévízi Illyés Gyula Általános Iskola tanítónője részére, nagy hivatástudattal és a gyermekek iránti szeretettel végzett közel három évtizedes eredményes oktató-nevelő munkájáét.

Fábsicsné Nagy Erika (átadva: 2010. 05.02.)
a Brunszvik Teréz Napközi-otthonos Óvoda óvodapedagógusa részére, több, mint két és fél évtizedes óvodapedagógusi és fejlesztőpedagógusi munkájáért.

Koponics Ferencné (átadva: 2010. 05.02.)
főszakács részére, a közétkeztetés terén felelősségteljesen végzett három évtizedes kiváló munkájáért.

Dr. Puskásné Horváth Mária (átadva: 2010. 05.02.)
Hévíz város Polgármesteri Hivatalának aljegyzője részére a közigazgatás terén lelkiismeretesen, nagy szaktudással és szorgalommal végzett közel két évtizedes munkájáért.

AZ ÉV RENDŐRE kitüntető díj

Nagy Gábor (átadva 2007. IV. 30.) nyomozó tiszthelyettes részére, a hévízi rendőrőrs állományába kerülésétől kezdve folyamatosan nagy hivatástudattal végzett magas színvonalú, felelősségteljes munkájáért, a szolgálatellátások teljesítése során tanúsított példamutató magatartásáért.

Dr. Vajda Gábor (átadva: 2008. május 9.) rendőr őrnagy, a Hévízi Rendőrőrs őrsparancsnoka, a rendőrőrs magas színvonalú, hatékony munkájáért, a közbiztonság és a balesetmegelőzés terén végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Kun Gábor (átadva: 2010. 05.02.)  a  Hévízi Rendőrőrs főhadnagya részére az őrs megalakulásától 1994-től kezdve folyamatosan minden feladatkörben kiemelkedően magas színvonalon, példamutató magatartással végzett munkájáért.

CÍMKÉK

FRISS HÍREK

Lakossági tájékoztató a téli hó- és síkosságmentesítésről
Újabb értékek kerültek helyi leltárba
A kereszténység fog össze kétezer éve

HÉVÍZTV AJÁNLÓ

Forraltbor-főzőverseny a Termelői Piacon
Hímezz velünk! – foglalkozás-sorozat a múzeumban
Háttér: stúdióbeszélgetés a kézilabda szakosztály őszi szezonjáról

HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató kéményseprésről
HIRDETMÉNY Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
MEGHÍVÓ Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 19-ei Közmeghallgatására.

MENÜ

INTÉZMÉNYEK

(GAMESZ)
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
Aquamarin Szállodaipari Kft.
Aquamarin Szállodaipari Kft.
Fontana Filmszínház
Fontana Filmszínház
Festetics György Művelődési Központ
Festetics György Művelődési Központ
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Parkolási Iroda
Parkolási Iroda
Brunszvik Teréz Óvoda
Brunszvik Teréz Óvoda
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
Hévízi Televízió Kft.
Hévízi Televízió Kft.
Hévíz Sportkör
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Városi Könyvtár
Városi Könyvtár

GALÉRIA

Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Városnap 2018
Városnap 2018
Széchenyi utca felújítása
Széchenyi utca felújítása
Új év, új dimenziók
Új év, új dimenziók
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Hévízen V4-k
Hévízen V4-k
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Izrael nagykövete Hévízen
Izrael nagykövete Hévízen