MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
Közbiztonság

Hévízen a közbiztonság az országos átlaghoz viszonyítva és objektíven is jónak értékelhető. Az erőszakos, illetőleg garázda jellegû, közterület bûncselekmények száma elenyésző. Ezt a kedvező helyzetet az állampolgárok, Hévíz Város Önkormányzata és a Rendőrség illetékes szerveinek összefogása, áldozatos munkája eredményezte.

A nagy vendégszám, az egész évben tartó szezonból eredő speciális rendőri feladatok, illetőleg azok sokrétûsége vezetett a Hévízi Rendőrőrs 1994-es megalapításához. A Rendőrőrs a Keszthelyi Rendőrkapitányság osztály szintû szerveként funkcionál. Helyi sajátosságként -  már nem csak a nyári időszakban - a rendőrök munkáját segítő tolmácsokat, hanem a kerékpáros rendőri szolgálat mûködését is említhetjük.

Hévíz Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottsága foglalkozik közbiztonsági kérdésekkel. A Rendőrséggel történő kiváló együttmûködést példázza, hogy 2011-ben túlóra és üzemanyagra fordított felajánlásokon túl a már említett kerékpáros járőrök részére az Önkormányzat biztosította nemcsak a kerékpárokat, de azok felszerelését is, sőt a rendőrök speciális egyenruháját is. Az anyagi támogatás mellett nyelvtanfolyam szervezésével, a sporttevékenység kereteinek biztosításával is igyekszik hozzájárulni az Önkormányzat ahhoz, hogy jól felkészült, megfelelő kommunikációs képességgel rendelkező rendőrök járják Hévíz utcáit.

A Városban kialakított térfigyelő kamerarendszer által közvetített adást mind a Hévízi Rendőrőrsön, mind a Keszthelyi Rendőrkapitányságon lehetőség van figyelemmel kísérni, így 24 órás, folyamatos és több irányú ellenőrzés alatt állnak közterületeink. A rendszer további fejlesztése is az Önkormányzat tervei között szerepel. Az új kamerák olyan frekventált helyeken kerülnek a tervek szerint elhelyezésre, amelyek eddig ilyen jellegû védelem nélkül álltak.

A Hévízi Rendőrőrs adatai, elérhetőségek:

  • parancsnok: Tamási Zsolt rendőr alezredes

  • cím: 8380 Hévíz, Erzsébet királyné útja 5. ( a Buszpályaudvar, és a sétálóutca közötti utca   elején),

  • vezetékes telefon- és fax szám: +36-83-342-860,

  • segélyhívó számok(ingyenes): 107, 112,

  • a szolgálatban lévő járőrnél lévő mobiltelefon száma (napi 24 órában hívható): +36-30-633-56-96,

  • e-mail: keszthelyrk@zala.police.hu.