MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
Munkaterv

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. évi

munkaterve

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. január 25.

Napirendi pontok:

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet alkotása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                        Ügyrendi és Jogi Bizottság          

                        Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve

Előadó: Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                        Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. 2024. évi üzleti terve

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévíz Balaton Airport 2024. évi üzleti terve

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. A polgármester 2024. évi szabadságterve

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: -

 

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. február 29.

Napirendi pontok

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 09.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                       Ügyrendi és Jogi Bizottság          

                        Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előadó: Süténé Tüttő Beáta Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: -

 1. A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény munkaterve, a szolgáltatási terve

Előadó: Hermann Katalin igazgató

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Tájékoztató a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2023. évi tevékenységéről 

Előadó: Strázsai Zoltán Elnök

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2023. évi tevékenységéről  

Előadó: Urbán Zoltán Egyesületi Elnök

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Lajkó Ferenc Elnök

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Tájékoztató a Hévíz Turisztikai Egyesület 2023. évi tevékenységéről 

Előadó: Miklós Beatrix elnök

Témafelelős: Polgármesteri Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. 2022-2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                       Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Városi Könyvtár éves szakmai beszámolója

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                       Emberi Erőforrások Bizottsága

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. március 28.

Napirendi pontok:        

 1. Beszámoló a Hévízi Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról

Előadó: dr. Tüske Róbert jegyző 

Témafelelős: dr. Tüske Róbert jegyző  

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                      Ügyrendi és Jogi Bizottság          

                      Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Beszámoló a 2023. évi adóigazgatási tevékenységről

Előadó: dr. Tüske Róbert jegyző

Témafelelős: Hatósági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság                            

 1. Beszámoló a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2023. évi munkájáról

Előadó: GAMESZ igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály / Városfejlesztési Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Beszámoló a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2023. évi munkájáról

Előadó: Varga András intézményvezető  

Témafelelős: Hatósági osztály

Véleményezi: Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ beszámolója a 2023. évi munkáról

Előadó: Hermann Katalin igazgató

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                       Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alapított helyi kitüntetések adományozása (zárt ülés)

Előadó:Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                      Ügyrendi és Jogi Bizottság          

                      Emberi Erőforrások Bizottsága

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. április 25.

Napirendi pontok:

 1. Hévíz Város turisztikai tevékenység helyzete

Előadó: Papp Gábor polgármester 

Témafelelős: Polgármesteri Titkárság és

                      TDM Egyesület és Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft.

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Mandátum a Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évi gazdálkodást tárgyaló taggyűlésre

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős: Polgármesteri Titkárság

                      Közgazdasági Osztály 

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

Előadó: Szabó Béla belső ellenőrzési vezető  

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Beszámoló a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: Tűzoltóparancsnokság részéről

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. május 30.

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                       Ügyrendi és Jogi Bizottság          

                       Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója

Előadó: Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály 

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. 2023. évi beszámolója

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály 

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó: dr. Tüske Róbert jegyző és Varga András TASZII intézményvezető

Témafelelős: Hatósági Osztály 

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                       Ügyrendi és Jogi Bizottság          

                       Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről 

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Beszámoló Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Dr. Andor László Keszthelyi Rendőrkapitányság vezető  

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. június 27.

Napirendi pontok:

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                       Ügyrendi és Jogi Bizottság         

                       Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat pályázatairól és beruházásairól 

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály  

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Tájékoztató a Hévízi Sportkör 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Szabó Imre SK elnök 

Témafelelős: Jegyzői Titkárság  

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                      Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Önkormányzati társulások működéséről beszámoló

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály  

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. augusztus 29.

Napirendi pontok:

 1. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2024. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel

Előadó: Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                       Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. I. félévi gazdálkodása

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. 2024. I. félévi gazdálkodása

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. szeptember 26.

Napirendi pontok:

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                       Ügyrendi és Jogi Bizottság         

                        Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Döntéshozatal a Bursa Hungarica 2024. évi felsőoktatási ösztöndíjhoz történő csatlakozásról

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Hatósági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                       Ügyrendi és Jogi Bizottság           

                       Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Pályázati kiírás az egyéb szálláshely szolgáltatók 2024. évi minőségfejlesztési támogatására

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Hatósági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                       Ügyrendi és Jogi Bizottság          

 1. Vízügyi védekezési terv felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály 

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. október 31.

   Napirendi pontok:

 1. A közterület- használatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály 

                       Jegyzői Titkárság  

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. A köznevelési feladatellátás értékelése 2022/2023-es nevelési évben (Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda)

Előadó: Nagy Sándorné óvodavezető

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. A köznevelési feladatellátás értékelése a 2022/2023-es nevelési évben (Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI)

Előadó: intézményvezető

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. A köznevelési feladatellátás értékelése a 2022/2023-es nevelési évben (Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium)

Előadó: Nagy Boldizsár igazgató

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Emberi Erőforrások Bizottsága

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. november 28.

Napirendi pontok:

 1. A helyi adókról szóló 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Hatósági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                      Ügyrendi és Jogi Bizottság          

 1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                      Ügyrendi és Jogi Bizottság         

                      Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi Munkatervének megállapítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                      Ügyrendi és Jogi Bizottság        

                      Emberi Erőforrások Bizottsága

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének megállapítása

Előadó: dr. Tüske Róbert jegyző

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Köztemetőkre vonatkozó díjak felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály 

                       GAMESZ   

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Idegenforgalmi adó 2024. évi mértékének megállapítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                       Ügyrendi és Jogi Bizottság         

                       Kereskedelmi és Iparkamara Hévízi Térségi Szervezete

 1. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: -

 1. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                      Ügyrendi és Jogi Bizottság        

                      Emberi Erőforrások Bizottsága