MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.

Hírek, aktualitások

Kitüntetések a 32. városnapon
Hévíz város napján a képviselő-testület által alapított kitüntetéseket is átadhatta Papp Gábor polgármester.

Hévíz város önkormányzat képviselő-testülete „Hévíz Város Fejlesztéséért” elismerésben részesítette Laczikó Károly tűzoltó ezredest.

Laczikó Károly 25 éves rendvédelmi, tűzoltási, műszaki mentési szakterületen szerzett tapasztalattal rendelkezik, közel 16 éven keresztül irányította a keszthelyi tűzoltók munkáját elsőszámú vezetőként. Dolgozott országos, területi és helyi szerveknél különböző, döntően vezetői beosztásokban. Magas szintű idegennyelv-ismeretének köszönhetően a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok külföldi kapcsolattartója volt éveken keresztül. Vezetőként mindig nyitott a kommunikációra, az előrelépés, haladás lehetőségét keresi. Folyamatosan segítette, támogatta nem csak a hivatásos, de az önkéntes tűzoltók munkáját, többek között a Hévízi ÖTE tevékenységét is. Több alkalommal volt tagja Hévíz testvérvárosi küldöttségének. Hévíz városában az önkormányzat támogatásával Tűzoltónapot szervezett, amelyen a tűzoltók gépjárművekkel, zenekarral vonultak fel. Jelenleg az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.

Hévíz város önkormányzat képviselő-testülete „Hévíz Város Kultúrájáért” díjban részesítiette Szabóné Söjtöri Judit védőnőt.

Szabóné Söjtör Judit védőnő 1997 óta lát el Hévízen védőnői feladatokat, egy generáció felnövekedését kísérte végig szakemberként. Hévízi lakosként szakmai és magánélete is ezer szállal a városhoz köti, nincs olyan gyermekes család, aki ne ismerné őt. Munkáját vegyes körzetben, azaz területi védőnőként és iskolavédőnőként is végzi, utóbbit évek óta a Bibó-gimnáziumban. Területe Nemesbük és Zalaköveskút településekkel bővült. Védőnői végzettsége mellett mentálhigiénés képestéssel is rendelkezik, valamint szinte elsőként képezte magát a védőnők számára életre hívott méhnyakszűrési tevékenységre. Szívügye a prevenció, számtalan programot szervezett e köré: kismamaklub, méhnyakszűrési és mammográfiás vizsgálati kampányt szervezetett, több éve rendszeresen csatlakozott az országos figyelemfelhívó közösségi tevékenységbe, mely a HPV megelőzése érdekében, a nőgyógyászati daganattal érintett nőkre és a megelőzésre hívja fel a figyelmet. A Hévízen 2023. évben alakult Karitász Csoport megszervezésében kezdetektől részt vett, a megalakuló közösség a csoport vezetőjévé választotta. Elhivatottsága, lelkiismeretes védőnői munkája és a szűrővizsgálatok népszerűsítésében végzett tevékenysége példaként szolgál.

Hévíz város önkormányzat képviselő-testülete „Hévíz Város Turizmusáért” elismerésben részesítette Molnár Ágnest, a Hotel Európa Fit vezérigazgató-helyettesét, értékesítési és marketing igazgatót.

Molnár Ágnes 31 éve dolgozik az idegenforgalom, 28 éve a szállodaipar területén, 2020 óta elnökségi tagjai a Hévízi Turisztikai Egyesületnek. Munkáját dinamizmus, precizitás, remek csapatmunka jellemzi. A komplex látásmód, az adatközpontú elemzések és tervezés, a piaci folyamatok nyomon követése, a változásokra adott gyors reagálás ugyancsak fontos része munkájának. A Hotel Európai Fit a szakmai munkájával számos szakmai és közönségdíjat nyert el, jelenleg az ország piacvezető szállodájaként tartják számon, a szálloda markánsan járult hozzá Hévíz népszerűségéhez, hazai és külföldi elismeréséhez.

Hévíz város önkormányzat képviselő-testülete „Hévíz Város Közszolgálatáért” díjban részesíti Balatinecz Tibornét, a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet munkatársát.

Balatinecz Tiborné több mint 30 éve dolgozik a GAMESZ kötelékében, az Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sportcsarnokának gondnoki feladatait látja el. Felel a sportcsarnok rendjéért, tisztaságáért, felügyeli a hétvégi rendezvényeket, sporteseményeket, és ellátja a csarnokhoz kapcsolódó közterületek fenntartását is (hóeltakarítás, zöldfelületek fenntartása). Rendszeresen helyettesítő takarítónői feladatokat lát el a Polgármesteri Hivatalban, valamint annak ügyeleti rendszerét is felügyeli hétvégenként.

Munkáját precizitás, megbízhatóság jellemzi, a rábízott feladatokat maradéktalanul ellátja. Higgadt, nyugodt, empatikus jelleme, nagy felelősségtudata példaértékűen mutatkozik meg a városüzemeltetési feladatok ellátásában.

Hévíz város önkormányzat képviselő-testülete Hévíz Város Díszpolgára kitüntető címet adományoz Lendvai Éva részére.

Lendvai Éva az egészségügyben 36 évet dolgozott a háziorvosi rendelések általános ápolójaként, majd házi betegápolóként. 2002 és 2006 között a képviselő-testület tagjaként is szerepet vállalt a város közéletében. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény alapító tagja, az intézmény létrehozásának egyik ötletgazdája. Közéleti tevékenysége mellett az idősek támogatójaként, a hátrányos helyzetűek önzetlen segítőjeként elismert és kedvelt személy Hévízen, nagyfokú szociális érzékenysége közismert. Negyed évszázadon át a Katolikus Karitász vezetője volt Hévízen, erről a tevékenységéről nyugdíjba vonulásával egyidejűleg mondott le; munkájáért országos kitüntetést kapott. A Cursillo katolikus közösség hévízi vezetője, Kőszegen pedig a rektora 2018-tól nyugdíjazásáig. 2003-ban Hévíz Város Közszolgálatáért Díjban részesült.