MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
A Vita az Európai Unió négy szabadságának jövőjéről – EU3doms c. projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében
 
2. ág, 2.2 "Városok hálózatai" intézkedés
 

A partnerek 7 eseményt valósítottak meg e projekt keretében:

 

1. esemény

Részvétel: Az eseményen 43-an vettek részt, ebből 30 résztvevő Belgrádból vagy a környékről érkezett, míg 13 külföldi érkezett a partner városokból/régiókból: 6 fő Hévízről (Magyarország), 3 fő Lendváról (Szlovénia), 3 fő Hargita megyéből és 1 fő Kismartonból (Ausztria) vett részt. Ezen kívül az esemény közvetetten 17.000 emberhez jutott el.

Helyszín/Dátumok: A rendezvény Belgrádban (Szerbia) zajlott 2017. március 24-én.

Részletes leírás: A rendezvény célja az uniós politikák iránti elköteleződés növelése, a vita kultúra javítása és a polgárok helyi és uniós szintû döntéshozatalba való bevonása volt. A rendezvény fórumot biztosított a 4 uniós szabadsággal kapcsolatos vitához és tanulságokhoz az EU jelenlegi helyzetével (gazdasági válság, migráció) összefüggésben. A tapasztalatok cseréje a partnerek, a polgárok és a döntéshozók között növelte a polgárok tudását a négy szabadság, az európai polgárság jövőjével és a migráció hatásaival kapcsolatban. A rendezvény megismertette a fiatalokkal azon lehetőségeket, amelyek Szerbia Európai Uniós csatlakozásával elérhetővé válnak számukra is. A „Mit jelentenek Neked az EU szabadságai?” címû fotó-, montázs- és fotómanipuláció verseny helyi nyerteseinek díjazására is sor került és megnyílt a partner városok legjobb mûveiből összeállított vándorkiállítás.

 

2. esemény

Részvétel: Az esemény 146 polgár bevonásával valósult meg, melyből 98 fő csíkszeredai vagy környékbeli volt, míg 48-an a külföldi partnerországokból érkeztek: 15-en Szerbiából, 19-en Magyarországról, 12-en Szlovéniából és 2-en Ausztriából. Ezen felül a rendezvény közvetetten 20.000 emberhez ért.

Helyszín/Dátumok: A rendezvény 2017. május 5-én zajlott, helyszíne Csíkszereda (Románia) volt.

Részletes leírás: A rendezvény célja az volt, hogy vitát kezdeményezzen a személyek, az áruk és a tőke szabad mozgásának jövőjéről. A vállalkozók (különösen a fiatalok), a befektetők és a döntéshozók megvitatták a külföldi tőke vonzásának lehetőségét, valamint azt, hogy a helyi vállalkozók hogyan tudnak autentikus termékeket kínálni az EU piacán. A résztvevőknek lehetősége volt arra, hogy megvitassák az uniós polgárság jelenlegi kihívásait, a Schengennel kapcsolatos problémákat, valamint a schengeni térségbe való belépéssel kapcsolatos előnyöket és hátrányokat Románia számára. Kulturális előadások és vitákon keresztül a kultúrák közötti párbeszéd jó és rossz tapasztalatai kerültek terítékre. A „Mit jelentenek Neked az EU szabadságai?” címû fotó-, montázs- és fotómanipuláció verseny helyi nyerteseinek díjazására is sor került és megnyílt a partner városok legjobb mûveiből összeállított vándorkiállítás.

 

3. esemény

Részvétel: Az esemény 40 polgár bevonásával valósult meg, melyből 20 fő Nisből (Szerbia) vagy környékéről érkezett, míg 12 külföldi vendég vett részt a partnervárosokból: 5-en Hévízről (Magyarország), 3-an Lendváról (Szlovénia), szintén 3-an Hargita megyéből (Románia) és 1 fő Kismartonból (Ausztria). Ezen felül a rendezvény közvetetten 15.000 emberhez ért.

Helyszín/Dátumok: A rendezvény 2017. június 9-én zajlott, helyszíne Nis (Szerbia) volt.

Részletes leírás: Az esemény a helyi önkormányzatok szerepével és az olyan témákkal kapcsolatos megközelítésével foglalkozott, mint az EU négy szabadsága, az ifjúság, a politikai döntéshozatal és a korrupcióellenes politika. A Decentralizációért felelős Nemzeti Koalíció is részt vett, hogy hangsúlyozzon olyan különösen fontos témákat, mint a helyi önkormányzatok hatalma, egyensúlya és felelősségi köre, tekintettel Szerbia EU-hoz való közeledésére. A „Mit jelentenek Neked az EU szabadságai?” címû fotó-, montázs- és fotómanipuláció verseny helyi nyerteseinek díjazására is sor került és megnyílt a partner városok legjobb mûveiből összeállított vándorkiállítás.

 

4. esemény

Részvétel: Az esemény 183 résztvevő bevonásával valósult meg, melyből 128-an Hévízről vagy a környékéről érkeztek, míg 55 külföldi vendég vett részt a partnervárosokból: 12-en Szerbiából, 19-en Szlovéniából, 14-en Hargita megyéből és szintén 14-en Ausztriából. Ezen felül a rendezvény közvetetten 15.000 emberhez ért.

Helyszín/Dátumok: A rendezvény 2017. augusztus 21-én került megrendezésre, helyszíne Hévíz (Magyarország) volt.

Részletes leírás: A rendezvény szakmai programján az érdeklődők többek között egy mini konferencia keretében az Európai Unió négy szabadságának jövőjéről hallgathattak meg előadásokat, melyen kiemelt téma a befektetés vonzás és a helyi vállalkozók támogatása volt. Uniós szabadságok a gyakorlatban címmel diákok, tanárok, kutatók, építészek és vállalkozók osztották meg sikertörténeteiket arról, hogyan használták ki a négy szabadság adta előnyöket és éltek az EU fiataloknak szóló lehetőségeivel. A szakmai programmal párhuzamosan az általános- és középiskolások játékos, interaktív foglalkozás keretében bővíthették uniós ismereteiket, fejleszthették vitakultúrájukat. A „Mit jelentenek Neked az EU szabadságai?” címû fotó-, montázs- és fotómanipuláció verseny helyi nyerteseinek díjazására is sor került és megnyílt a partner városok legjobb mûveiből összeállított vándorkiállítás.

 

5. esemény

Részvétel: Az esemény 45 résztvevő bevonásával valósult meg, melyből 30-an Újvidék és környékéről érkeztek, míg 15 külföldi vendég vett részt a partnervárosokból, régióból: 6 fő Hévízről (Magyarország), 3 fő Lendváról (Szlovénia), 4 fő Hargita megyéből (Románia) és 2 fő Kismartonból (Ausztria). Ezen felül a rendezvény közvetetten 16.000 emberhez ért.

Helyszín/Dátumok: A rendezvény 2017. szeptember 8-án került megrendezésre, helyszíne Újvidék (Szerbia) volt.

Részletes leírás: A rendezvény különösen arra fókuszált, hogy a helyi önkormányzatok hogyan népszerûsítik az európai értékeket a fiatalok körében. A szervezők különböző tevékenységeken keresztül vonták be a résztvevőket: kültéri információs stand, sikertörténetek a 2019-es Ifjúsági Fővárosról, ami Újvidék lesz, kerekasztal-beszélgetések, plakát kiállítás és workshop a fiatalokról és az uniós polgárságról.

 

6. esemény

Részvétel: Az esemény 178 résztvevő bevonásával valósult meg, melyből 124-en Lendváról és környékéről érkeztek, míg 54 külföldi vendég vett részt a partnervárosokból, régióból: 12 fő Belgrádból (Szerbia), 29 fő Hévízről (Magyarország), 8 fő Hargita megyéből (Románia) és 5 fő Kismartonból (Ausztria). Ezen felül a rendezvény közvetetten 7.000 emberhez ért.

Helyszín/Dátumok: A rendezvény 2017. október 24-án került megrendezésre, helyszíne Lendva (Szlovénia) volt.

Részletes leírás: Az esemény célja a négy szabadság megvalósításával kapcsolatos sikerek és lehetséges buktatók megbeszélése volt. A fiatal – nemcsak a helyiek, hanem a partnervárosokból érkező – résztvevők tájékoztatást kaptak a négy szabadság által biztosított lehetőségekről, és az olyan uniós lehetőségekről, amelyek kifejezetten fiataloknak szólnak. Konkrét együttmûködési lehetőségeket vitattak meg a partnerek és a résztvevő oktatási intézmények képviselői. A fiatalok aktív demokratikus részvételének és tájékoztatásának elősegítése érdekében célzott mûhelymunka keretében a különböző városokból és országokból érkező diákoknak lehetőségük nyílt arra, hogy tovább bővítsék tudásukat az EU szabadságairól, az uniós programokról és az uniós döntéshozatali eljárásokról.

 

7. esemény

Részvétel: A záró konferencia 81 résztvevő bevonásával valósult meg, melyből 30-an Kismarton és környékéről érkeztek, míg 51 külföldi vendég vett részt a partnervárosokból, régióból: 12 fő Belgrádból (Szerbia), 19 fő Hévízről (Magyarország), 11 fő Lendváról (Szlovánia) és 7 fő Hargita megyéből (Románia). Ezen felül a rendezvény közvetetten 105.000 emberhez ért.

Helyszín/Dátumok: A rendezvény 2017. november 15-én került megrendezésre, helyszíne Kismarton (Ausztria) volt.

Részletes leírás: A záró konferencia jó lehetőség volt a projektek eseményeinek és tevékenységeinek összefoglalására, köztük az olyan téméknak, mint a négy szabadság, az ifjúság, a multikulturalizmus, valamint az EU jelenlegi kihívásai. A rendezvényen részt vettek a partnerek képviselői, beleértve a diákokat is, akik a projekt kezdetén elindított fotóversenyek első díját nyerték. Ezenfelül cél volt az érintett érdekképviseletek, köztük a döntéshozók, a szakértők és a civil társadalom bevonása. A rendezvény jó alkalmat nyújtott arra is, hogy az EU3doms projektben résztvevő öt különböző európai ország öt partnere megoszthassa tapasztalatait és megvitassa a projekt által indított együttmûködés jövőjét. A partnerek bemutatták a projekt legfontosabb eredményeit, különös tekintettel a négy szabadságról szóló tanulmányokra.

 

A projektben létrehozott írásos anyagok és publikációk elérhetőek a projekt honlapján, mint pl.: