A Vita az Európai Unió négy szabadságának jövőjéről – EU3doms c. projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

 
2. ág, 2.2 "Városok hálózatai" intézkedés
 

A partnerek 7 eseményt valósítottak meg e projekt keretében:

 

1. esemény

Részvétel: Az eseményen 43-an vettek részt, ebből 30 résztvevő Belgrádból vagy a környékről érkezett, míg 13 külföldi érkezett a partner városokból/régiókból: 6 fő Hévízről (Magyarország), 3 fő Lendváról (Szlovénia), 3 fő Hargita megyéből és 1 fő Kismartonból (Ausztria) vett részt. Ezen kívül az esemény közvetetten 17.000 emberhez jutott el.

Helyszín/Dátumok: A rendezvény Belgrádban (Szerbia) zajlott 2017. március 24-én.

Részletes leírás: A rendezvény célja az uniós politikák iránti elköteleződés növelése, a vita kultúra javítása és a polgárok helyi és uniós szintű döntéshozatalba való bevonása volt. A rendezvény fórumot biztosított a 4 uniós szabadsággal kapcsolatos vitához és tanulságokhoz az EU jelenlegi helyzetével (gazdasági válság, migráció) összefüggésben. A tapasztalatok cseréje a partnerek, a polgárok és a döntéshozók között növelte a polgárok tudását a négy szabadság, az európai polgárság jövőjével és a migráció hatásaival kapcsolatban. A rendezvény megismertette a fiatalokkal azon lehetőségeket, amelyek Szerbia Európai Uniós csatlakozásával elérhetővé válnak számukra is. A „Mit jelentenek Neked az EU szabadságai?” című fotó-, montázs- és fotómanipuláció verseny helyi nyerteseinek díjazására is sor került és megnyílt a partner városok legjobb műveiből összeállított vándorkiállítás.

 

2. esemény

Részvétel: Az esemény 146 polgár bevonásával valósult meg, melyből 98 fő csíkszeredai vagy környékbeli volt, míg 48-an a külföldi partnerországokból érkeztek: 15-en Szerbiából, 19-en Magyarországról, 12-en Szlovéniából és 2-en Ausztriából. Ezen felül a rendezvény közvetetten 20.000 emberhez ért.

Helyszín/Dátumok: A rendezvény 2017. május 5-én zajlott, helyszíne Csíkszereda (Románia) volt.

Részletes leírás: A rendezvény célja az volt, hogy vitát kezdeményezzen a személyek, az áruk és a tőke szabad mozgásának jövőjéről. A vállalkozók (különösen a fiatalok), a befektetők és a döntéshozók megvitatták a külföldi tőke vonzásának lehetőségét, valamint azt, hogy a helyi vállalkozók hogyan tudnak autentikus termékeket kínálni az EU piacán. A résztvevőknek lehetősége volt arra, hogy megvitassák az uniós polgárság jelenlegi kihívásait, a Schengennel kapcsolatos problémákat, valamint a schengeni térségbe való belépéssel kapcsolatos előnyöket és hátrányokat Románia számára. Kulturális előadások és vitákon keresztül a kultúrák közötti párbeszéd jó és rossz tapasztalatai kerültek terítékre. A „Mit jelentenek Neked az EU szabadságai?” című fotó-, montázs- és fotómanipuláció verseny helyi nyerteseinek díjazására is sor került és megnyílt a partner városok legjobb műveiből összeállított vándorkiállítás.

 

3. esemény

Részvétel: Az esemény 40 polgár bevonásával valósult meg, melyből 20 fő Nisből (Szerbia) vagy környékéről érkezett, míg 12 külföldi vendég vett részt a partnervárosokból: 5-en Hévízről (Magyarország), 3-an Lendváról (Szlovénia), szintén 3-an Hargita megyéből (Románia) és 1 fő Kismartonból (Ausztria). Ezen felül a rendezvény közvetetten 15.000 emberhez ért.

Helyszín/Dátumok: A rendezvény 2017. június 9-én zajlott, helyszíne Nis (Szerbia) volt.

Részletes leírás: Az esemény a helyi önkormányzatok szerepével és az olyan témákkal kapcsolatos megközelítésével foglalkozott, mint az EU négy szabadsága, az ifjúság, a politikai döntéshozatal és a korrupcióellenes politika. A Decentralizációért felelős Nemzeti Koalíció is részt vett, hogy hangsúlyozzon olyan különösen fontos témákat, mint a helyi önkormányzatok hatalma, egyensúlya és felelősségi köre, tekintettel Szerbia EU-hoz való közeledésére. A „Mit jelentenek Neked az EU szabadságai?” című fotó-, montázs- és fotómanipuláció verseny helyi nyerteseinek díjazására is sor került és megnyílt a partner városok legjobb műveiből összeállított vándorkiállítás.

 

4. esemény

Részvétel: Az esemény 183 résztvevő bevonásával valósult meg, melyből 128-an Hévízről vagy a környékéről érkeztek, míg 55 külföldi vendég vett részt a partnervárosokból: 12-en Szerbiából, 19-en Szlovéniából, 14-en Hargita megyéből és szintén 14-en Ausztriából. Ezen felül a rendezvény közvetetten 15.000 emberhez ért.

Helyszín/Dátumok: A rendezvény 2017. augusztus 21-én került megrendezésre, helyszíne Hévíz (Magyarország) volt.

Részletes leírás: A rendezvény szakmai programján az érdeklődők többek között egy mini konferencia keretében az Európai Unió négy szabadságának jövőjéről hallgathattak meg előadásokat, melyen kiemelt téma a befektetés vonzás és a helyi vállalkozók támogatása volt. Uniós szabadságok a gyakorlatban címmel diákok, tanárok, kutatók, építészek és vállalkozók osztották meg sikertörténeteiket arról, hogyan használták ki a négy szabadság adta előnyöket és éltek az EU fiataloknak szóló lehetőségeivel. A szakmai programmal párhuzamosan az általános- és középiskolások játékos, interaktív foglalkozás keretében bővíthették uniós ismereteiket, fejleszthették vitakultúrájukat. A „Mit jelentenek Neked az EU szabadságai?” című fotó-, montázs- és fotómanipuláció verseny helyi nyerteseinek díjazására is sor került és megnyílt a partner városok legjobb műveiből összeállított vándorkiállítás.

 

5. esemény

Részvétel: Az esemény 45 résztvevő bevonásával valósult meg, melyből 30-an Újvidék és környékéről érkeztek, míg 15 külföldi vendég vett részt a partnervárosokból, régióból: 6 fő Hévízről (Magyarország), 3 fő Lendváról (Szlovénia), 4 fő Hargita megyéből (Románia) és 2 fő Kismartonból (Ausztria). Ezen felül a rendezvény közvetetten 16.000 emberhez ért.

Helyszín/Dátumok: A rendezvény 2017. szeptember 8-án került megrendezésre, helyszíne Újvidék (Szerbia) volt.

Részletes leírás: A rendezvény különösen arra fókuszált, hogy a helyi önkormányzatok hogyan népszerűsítik az európai értékeket a fiatalok körében. A szervezők különböző tevékenységeken keresztül vonták be a résztvevőket: kültéri információs stand, sikertörténetek a 2019-es Ifjúsági Fővárosról, ami Újvidék lesz, kerekasztal-beszélgetések, plakát kiállítás és workshop a fiatalokról és az uniós polgárságról.

 

6. esemény

Részvétel: Az esemény 178 résztvevő bevonásával valósult meg, melyből 124-en Lendváról és környékéről érkeztek, míg 54 külföldi vendég vett részt a partnervárosokból, régióból: 12 fő Belgrádból (Szerbia), 29 fő Hévízről (Magyarország), 8 fő Hargita megyéből (Románia) és 5 fő Kismartonból (Ausztria). Ezen felül a rendezvény közvetetten 7.000 emberhez ért.

Helyszín/Dátumok: A rendezvény 2017. október 24-án került megrendezésre, helyszíne Lendva (Szlovénia) volt.

Részletes leírás: Az esemény célja a négy szabadság megvalósításával kapcsolatos sikerek és lehetséges buktatók megbeszélése volt. A fiatal – nemcsak a helyiek, hanem a partnervárosokból érkező – résztvevők tájékoztatást kaptak a négy szabadság által biztosított lehetőségekről, és az olyan uniós lehetőségekről, amelyek kifejezetten fiataloknak szólnak. Konkrét együttműködési lehetőségeket vitattak meg a partnerek és a résztvevő oktatási intézmények képviselői. A fiatalok aktív demokratikus részvételének és tájékoztatásának elősegítése érdekében célzott műhelymunka keretében a különböző városokból és országokból érkező diákoknak lehetőségük nyílt arra, hogy tovább bővítsék tudásukat az EU szabadságairól, az uniós programokról és az uniós döntéshozatali eljárásokról.

 

7. esemény

Részvétel: A záró konferencia 81 résztvevő bevonásával valósult meg, melyből 30-an Kismarton és környékéről érkeztek, míg 51 külföldi vendég vett részt a partnervárosokból, régióból: 12 fő Belgrádból (Szerbia), 19 fő Hévízről (Magyarország), 11 fő Lendváról (Szlovánia) és 7 fő Hargita megyéből (Románia). Ezen felül a rendezvény közvetetten 105.000 emberhez ért.

Helyszín/Dátumok: A rendezvény 2017. november 15-én került megrendezésre, helyszíne Kismarton (Ausztria) volt.

Részletes leírás: A záró konferencia jó lehetőség volt a projektek eseményeinek és tevékenységeinek összefoglalására, köztük az olyan téméknak, mint a négy szabadság, az ifjúság, a multikulturalizmus, valamint az EU jelenlegi kihívásai. A rendezvényen részt vettek a partnerek képviselői, beleértve a diákokat is, akik a projekt kezdetén elindított fotóversenyek első díját nyerték. Ezenfelül cél volt az érintett érdekképviseletek, köztük a döntéshozók, a szakértők és a civil társadalom bevonása. A rendezvény jó alkalmat nyújtott arra is, hogy az EU3doms projektben résztvevő öt különböző európai ország öt partnere megoszthassa tapasztalatait és megvitassa a projekt által indított együttműködés jövőjét. A partnerek bemutatták a projekt legfontosabb eredményeit, különös tekintettel a négy szabadságról szóló tanulmányokra.

 

A projektben létrehozott írásos anyagok és publikációk elérhetőek a projekt honlapján, mint pl.:

CÍMKÉK

FRISS HÍREK

Bölcsődei beíratás
Segítség a veszélyeztetettek részére
Iskolai beíratások - közlemény

HÉVÍZTV AJÁNLÓ

Most senki ne jöjjön Hévízre!
Újabb óvintézkedések a hévízi kórházban
Barkaszentelés virágvasárnapon

HIRDETMÉNYEK

Üzletek nyitva tartásával kapcsolatos korlátozások
TÁJÉKOZTATÁS Polgármesteri Hivatali ügyintézésről
Segítségre szoruló idős bejelentése

MENÜ

INTÉZMÉNYEK

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Városi Könyvtár
Városi Könyvtár
Hévízi Televízió Kft.
Hévízi Televízió Kft.
Hévíz Sportkör
Brunszvik Teréz Óvoda
Brunszvik Teréz Óvoda
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Fontana Filmszínház
Fontana Filmszínház
Festetics György Művelődési Központ
Festetics György Művelődési Központ
(GAMESZ)
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Parkolási Iroda
Parkolási Iroda
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
Aquamarin Szállodaipari Kft.
Aquamarin Szállodaipari Kft.

GALÉRIA

Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Városnap 2018
Városnap 2018
Széchenyi utca felújítása
Széchenyi utca felújítása
Új év, új dimenziók
Új év, új dimenziók
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Hévízen V4-k
Hévízen V4-k
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Izrael nagykövete Hévízen
Izrael nagykövete Hévízen