Munkaterv

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28.

Napirendi pontok:

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

       Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság       

                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 1. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály   

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Előadó: Horváth Orsolya ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévíz Balaton Airport Kft. 2016. évi üzleti terve

Előadó: Benkő Attila ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévíz Város a turisztikai tevékenység helyzete

Előadó: Papp Gábor polgármester  

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet és TDM Egyesület és Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft.

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság         

                            Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 1. Önszerveződő közösségek kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság         

                           Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. február 25.

Napirendi pontok

 1. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előadó: Dr. Gelencsér Anita Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

 1. Szilád hulladék közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

          Városfejlesztési és Építésügyi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság         

              Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 1. Tájékoztató a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi munkájáról

Előadó: Strázsai Zoltán Elnök

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2015. évi munkájáról

Előadó: Egyesületi Elnök

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Lajkó Ferenc Elnök

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Tájékoztató a TDM Egyesület 2015. évi munkájáról 

Előadó: Horváth Orsolya Elnök

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. március 31.  

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a Hévízi Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról

Előadó: Dr. Tüske Róbert jegyző  

Témafelelős: Dr. Tüske Róbert jegyző  

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság         

                            Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 1. Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről rendelet alkotás  

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály 

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                 Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

 1. 2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                         Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 1. Beszámoló a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2015. évi munkájáról

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Hatósági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

    5. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálta 2015. évi tevékenységéről, gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Hatósági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                 Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

 1. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ beszámolója a 2015. évi munkáról, programjainak látogatottságáról, város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról

Előadó: Intézményvezető

Témafelelős:Polgármesteri Kabinet

Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

               Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 1. Beszámoló a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2015. évi munkájáról

Előadó: Laczkó Mária GAMESZ vezető

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

      Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

      Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 1. GAMESZ beszámolója a téli károk helyreállításáról a tavaszi kertészeti munkák állásáról a város turisztikai szezonra való felkészüléséről

Előadó: Laczkó Mária GAMESZ vezető

Témafelelős: Közgazdasági Osztály 

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság         

                            Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

 1. Beszámoló a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi munkájáról

Előadó: Nagy Sándorné óvodavezető

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

                            Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 1. Beszámoló a Hévízi Polgármesteri Hivatal 2015. évi adóigazgatási tevékenységéről

Előadó: dr. Tüske Róbert jegyző

Témafelelős:Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alapított helyi kitüntetések adományozása (zárt ülés)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság         

                            Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. április 28.

Napirendi pontok:

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

 1. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 1. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2015. évi folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

 1. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály   

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Tamási Zsolt Őrsparancsnok 

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Döntéshozatal a Hévízi Sportkör 2016/2017. évi TAO pályázatáról, és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati önrészről 

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. május 26.

Napirendi pontok:

 1. Aquamarin Szállodaipari Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető igazgató 

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Előadó: Horváth Orsolya ügyvezető igazgató

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévíz Balaton Airport Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Előadó: Benkő Attila ügyvezető igazgató

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Előadó: Hermann Katalin ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

          Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                          Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság        

 1. A környezetvédelemről szóló 8/1998. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

   Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

 1. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről 

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. június 30.

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a Hévízi Polgármesteri Hivatalban végzett pályázati munkáról

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet 

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság         

     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság    

 1. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól 

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály  

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság         

                 Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 1. Összevont jelentés az önkormányzat felelősségi körébe tartozó előző évre vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás féléves beszámolója

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                             Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. augusztus 25.

Napirendi pontok:

 1. Idegenforgalmi adó 2017. évi mértékének megállapítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

     Kereskedelmi és Iparkamara Hévízi Térségi Szervezete

 1. Aquamarin Szállodaipari Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős:Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévíz Balaton Airport Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel

Előadó: Benkő Attila ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása

Előadó: Horváth Orsolya ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása

Előadó: Hermann Katalin ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály   

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. szeptember 29.

Napirendi pontok:

 1. Döntéshozatal a Bursa Hungarica 2016. évi felsőoktatási ösztöndíjhoz történő csatlakozásról

Előadó:  Papp Gábor polgármester

Témafelelős:Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

    Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság          

                Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 1. A köznevelési feladatellátás értékelése

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály 

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. október 28.

Napirendi pontok:

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                                   Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság        

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének megállapítása

Előadó: dr. Tüske Róbert jegyző

Témafelelős:Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2017. évi rendezvénytervének elfogadása

Előadó: Intézményvezető

Témafelelős:Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

           Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős:Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Papp Gábor polgármester

: Közgazdasági Osztály   

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. november 24.

Napirendi pontok:

 1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi Munkatervének megállapítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős:   Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

            Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság  

                                   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. december 8.

   Napirendi pontok:

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                  Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság       

 1. Önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 5/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

                  Hatósági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

 1. Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás féléves beszámolója

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Aquamarin Szállodaipari Kft. 2017. évi üzleti terve

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 1. Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft 2017. évi üzleti terve

Előadó: Hermann Katalin ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Közmeghallgatás ülés időpontja: 2016. december 8.

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 1. Közmeghallgatás

Előadó: Papp Gábor polgármester

        Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

CÍMKÉK

FRISS HÍREK

Hévíz Város Önkormányzata
Tájékoztatás társasházi kéményseprői sormunkáról
Lakossági tájékoztató a téli hó- és síkosságmentesítésről

HÉVÍZTV AJÁNLÓ

Köszönet a munkájukért
Mézeskalácsot díszítettek
Háttér: stúdióbeszélgetés a labdarúgó szakosztály őszi szezonjáról

HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató kéményseprésről
HIRDETMÉNY Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
MEGHÍVÓ Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 19-ei Közmeghallgatására.

MENÜ

INTÉZMÉNYEK

Brunszvik Teréz Óvoda
Brunszvik Teréz Óvoda
(GAMESZ)
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
Aquamarin Szállodaipari Kft.
Aquamarin Szállodaipari Kft.
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
Városi Könyvtár
Városi Könyvtár
Fontana Filmszínház
Fontana Filmszínház
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Parkolási Iroda
Parkolási Iroda
Hévíz Sportkör
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Festetics György Művelődési Központ
Festetics György Művelődési Központ
Hévízi Televízió Kft.
Hévízi Televízió Kft.
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

GALÉRIA

Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Városnap 2018
Városnap 2018
Széchenyi utca felújítása
Széchenyi utca felújítása
Új év, új dimenziók
Új év, új dimenziók
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Hévízen V4-k
Hévízen V4-k
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Izrael nagykövete Hévízen
Izrael nagykövete Hévízen