MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
Bölcsődei intézmény létesítése és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése a Hévízi Kistérségben

 

Kódszám: NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0006

 

Projekt összköltsége 113 millió Ft.
Támogatás: 80 millió Ft.

 

A szülői igényeket, valamint a 0-3 éves korosztály számának folyamatos növekedését, valamint a fiatal szülők elhelyezkedésének megkönnyebbítését szem előtt tartva 2009 őszén kezdődött a bölcsőde helyének kiválasztása, majd tervezése.
Elvárt eredmények: a településen eddig nem elérhető szociális ellátási egység kialakítása, alapvető szociális alapellátás infrastrukturális hiányosságainak csökkentése, lakossági igények és szükségletek kielégítése, életkörülmények javítása: 0-3 éves korosztály napközbeni elhelyezési lehetőségeinek biztosítása, kisgyermekes családok igényeihez igazodó szolgáltatások – játszócsoportok rugalmas nyitvatartási idő – nyújtása, megfelelő humán – és tárgyi feltételek biztosítása, ágazatközi együttmûködések kialakítása, erősítése.
A bölcsőde az óvodával közös intézményként – fizikailag különálló épületben – mûködik. A bölcsődével párhuzamosan valósult meg a Hévíz, Sugár úti óvoda átalakítása és bővítése is, önkormányzati önerővel.
A bölcsőde építésének támogatási szerződését 2010. szeptember 7-én írták alá, szeptember 29-én a munkálatok is megkezdődtek.
A mûszaki átadás-átvétel 2011. július 29-én fejeződött be.
A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2011. szeptember 30-án kapta meg a jogerős mûködési engedélyt a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától. Az intézmény a mûködését 2011. október 3-án kezdte meg; 2 csoportban összesen 26 főt fogad az intézmény.