MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen

Hévíz Város környezetének javítása különösen fontos a világhírű Hévízi Gyógytó megőrzése kiemelt feladat mind a települési, mind országos szinten. A jelen projekt célja a megelőzés, a projekt által érintett területen csapadékvíz károk elleni védelemhez szükséges infrastruktúra létrehozása, az érintett területeken a csapadékvíz elvezetés megoldása. Ezáltal biztosított a lakossági, valamint az önkormányzati vagyon védelme is. További célja a jelentős turisztikai forgalommal bíró településen a rendezett városkép biztosítása.

Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen

2022. DECEMBER 20.

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen

Beruházás helye:

- 8380 Hévíz, hrsz. 66

- 8380 Hévíz, Dr. Babócsay utca hrsz. 1551/7

- 8380 Hévíz, Dr. Babócsay utca hrsz. 1552/7

- 8380 Hévíz, Dr. Babócsay utca hrsz. 1552/10

- 8380 Hévíz, Dr. Babócsay utca hrsz. 1556/6

- 8380 Hévíz, Babócsay u. hrsz. 432.

Megítélt összeg: 59 018 584 HUF

Támogatás intenzitás: 100 %

Projekt kezdete: 2021.11.01.

Projekt befejezése: 2023.12.29.

Kedvezményezett: Hévíz Város Önkormányzat

Cím: 8380, Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Telefon: 83/500-833

Honlap: http://onkormanyzat.heviz.hu/

 

A projekt megvalósításával az érintett településrészen megvalósul a csapadékvíz biztonságos elvezetése, és az egyre erőteljesebb csapadékviszonyok esetén is védelmet nyújtanak a károk ellen. A tervezett beruházás Hévíz Város közigazgatási területének északi részén, belterületen helyezkedik el. A tervezési terület vízgyűjtőjének jelentős része belterület. A nyugati oldalon lévő domboldal jelentős része azonban még nem beépített, többnyire zöldfelület. A számítások során figyelembe vettük a jelenlegi és a távlati, rendezési terv szerinti lehetséges beépítést és terhelést. Zrínyi Miklós utca: A Széchenyi utcától indul észak felé, jelentős forgalmat bonyolít, belterületi hossza 1,63 km. Dr. Babócsay utca: A Széchenyi utcától indul, majd a Zrínyi Miklós utcával párhuzamosan észak felé halad, majd abba becsatlakozik. A beruházás egy köztes 135 m-es szakaszt érinti.

A Hévíz 66-os helyrajzi számú levezető árok: A levezető árok a Zrínyi Miklós utca keleti oldalához csatlakozik, majd az 09/38 helyrajzi számú nyílt külterületi árokba torkollik. A beruházás csakis az árok belterületi, 90 fm hosszú szakaszát érinti, nyílt csapadékcsatorna valósul meg.

Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza összesen: 225,55 m. A becsült érték alapján a kivitelező a beszerzési eljárás lefolytatása után kerül kiválasztásra. Műszaki ellenőr a kivitelezés ideje alatt, a kivitelező munkájának ellenőrzésre céljából kerül alkalmazásra. Az ÁÚF c. dok. 10 fejezete alapján, a projekt teljes ideje alatt biztosított a nyilvánosság, külsős vállalkozó bevonásával. A beruházással érintett területeken szűrő-, tározó- vagy szivárogtató rendszer nem került kiépítésre. A csapadékvizek bizonyos mértékű tisztítását az Ó-Berek lápos területe biztosítja.

A projekt keretében megvalósul még a kötelező nyilvánosság biztosítása, valamint az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.

A beruházás megvalósításával elkerülhetővé válik a vízsodrás okozta útburkolat- és padka kimosódás, valamint a lakóházak közötti vízáttörés megszüntetésével a romkert területének elárasztása és a fa színpadfelület kirohadása. Az árok burkolásával nem mosódik ki a múzeum épületének lábazata és járdafelülete, valamint a csapadékvíz áramlása felgyorsul és kevésbé veszélyezteti a környezetében lévő lakóingatlanokat is.

A kivitelezési szerződés aláírása 2023. szeptember 29-én megtörtént, a kivitelezési munkák folyamatban vannak. A kivitelezés várható befejezése 2023. november 30.