MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
KNOWLEDGE WELL

Az „Általános iskolai kiválósági központok határokon átnyúló fejlesztése” címû projekt – KNOWLEDGE WELL – az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2014-2020 keretein belül valósul meg.

A projekt célja:
A Knowledge Well projekt kitûzött célja öt megfelelően felszerelt és kompetens kiválósági központ létrehozása Magyarország-Horvátország határon átnyúló partnerterületén, ezzel megteremtve az általános iskolai minőségi oktatási programok lehetőségét Kapronca városában, jóval meghaladva a törvény által előírt általános iskolákra vonatkozó követelményeket.

A projekt várható eredménye:
A minőségi oktatáshoz szükséges feltételek megteremtése a partner általános iskolákban, jóval meghaladva a törvény által előírt általános iskolákra vonatkozó követelményeket.

A projekt főkedvezményezettje: Kapronca Város, Horvátország

Projektpartnerek: Hévíz Város Önkormányzat, Magyarország, Sztárai Mihály Általános Iskola, Pécs, Magyarország

A projekt teljes értéke: 237,887.19 €

Az Európai Unió társfinanszírozásának százalékos aránya: 85 %

Kapronca Város költségvetése: 95,447.14 €

Hévíz Város Önkormányzat költségvetése: 73,020.20 €

Sztárai Mihály Általános Iskola költségvetése: 69,419.85 €

Projektmegvalósítási időszak: 2020. június 1 – 2022. január 31.

honlap: https://knowledgewell.eu/?lang=hu