MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében

Projekt kódszáma: NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018

Beruházás helye: Hévíz Egregy városrész, Zala megye

Támogatott összeg: 448.664.541 HUF,  Támogatás aránya: 100 %
Projekt kezdete: 2013.04.01.
Projekt tervezett befejezése: 2015.01.31.
A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt bemutatása:

2012 őszén Hévíz Város Önkormányzata az Egregyi városrész fejlesztésére turisztikai pályázatot nyújtott be a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” címmel.

A projekt Egregy városrész történelmi látványosságait és a gasztro-kulturális attrakciókat kívánja felfûzni egy korokon átívelő tematikus sétaútvonal keretében. Az előző projekt folytatásaként a romkert terének kibővítésére, a terület további rehabilitációjára, valamint további fejlesztések megvalósítására kerülhet sor. Ezen a területen három funkció nélküli rossz állapotban lévő épület fekszik, melyek a rendezvénytér kialakíthatósága érdekében elbontásra kerülnek. A tematikus séta kiindulópontja a részben feltárt rom, végpontja pedig egy Árpád-kori templom, kronologikusan a római kortól a kereszténység, magyarság megjelenéséig. Közvetlenül a római-katolikus templom mellett, a templombejárattal összekötve kerülhet kialakításra egy Dísztér, megnyitva a teret a Zrínyi utca és a rendezvénytér között. A kis köztér a járdához képest süllyesztve alakítható ki térkő díszburkolattal, ivókúttal, padokkal, a keleti oldalon lugasszerû kapuépítménnyel a múzeum és a romkert felé. A tér déli oldalán, a templom és a tér közé árnyékolás céljából fasor ültetése tervezett, melyet a templom északi és – részben – keleti oldalán húzódó tujasor kivágása előz meg.  A Dísztér és a leendő bemutató épület között gyepes rendezvényterület létesül a projekt keretében egészen a római romkert határáig. Két feltáró út szeli majd át a gyepet: az északi a múzeum épületéhez köt (térköves); a déli, közvetlen gyalogos kapcsolatot biztosít az Attila utca és az egregyi városrész között (kavicsolt). A múzeumhoz kötő út mentén, a múzeum bejáratának hangsúlyozása, valamint díszítő célzattal évelőágyak kialakítása tervezett. A déli telekhatár mentén karakteres cserjesáv keretezi a területet, amellyel párhuzamosan fasor húzódik. A fasor árnyékot ad az alkalomszerûen itt letelepülő árusoknak, egyben ellensúlyozza a parkbelső egyszintes zöldfelületének hatását. A zöldterületen automata öntözőberendezés létesítését tervezzük.  A fel nem tárt rom meglévő falainak rajzolatán Száraz Kneipp-taposó ösvényt kíván kialakítani a projektgazda a megfáradt turisták felfrissítésére. A múzeum épület előtt fûszerkert várja a látogatókat, mely gyakorlatilag már a rendezvénytérbe integrálódik. A fûszerek érzékekre ható, jótékony illatanyagai mellett azok gasztronómiai célú hasznosítása is elképzelhető a későbbiekben. A rom mellett egy kiállítótér kerül kialakításra – egy jelenleg gazdasági célokra használt épületben – ahol a környék történelmi emlékei, a korábbi feltárás során összegyûjtött leletek és egyéb ereklyék kerülnek bemutatásra a modern kor követelményeinek megfelelően. Az épülethez a nyugati érkezési és a déli oldalon pergola rendszer és nyitott-fedett tér kapcsolódik, a déli oldalon a római hagyományoknak megfelelően kis belső díszudvart képezve. Az I. ütemû fejlesztés elemeként megépített játszótér méretének bővítése tervezett gyepes, fás ligetes környezetben. A római tematika részeként ez a mászó-kapaszkodó kombinációs ügyességi játék gyakorlatilag gladiátoriskolaként funkcionál, mely általánosan elterjedt volt az ókori Rómában.

Az Egregyi utca délkeleti alsó része ollósan fogja közre az óvoda, illetve a buszváró, dottó-megálló területét. Az óvoda feletti szigetszerû közterületen jelenleg a buszváró építményén kívül konténeres nyilvános WC és egy használaton kívüli téglaépület található. A felső szakasz északkeleti oldalán a lakótelkek előtt széles zöldterület húzódik, a délnyugati oldalon a közelmúltban térkő burkolatú járda épült. A dísztér és a Dombföldi utca kapuját a koncepcióterv szerint díszkő térburkolattal kialakított járdaszakasz köti össze, mint a tematikus sétaút egregyi utcai szakasza.

A Dombföldi utca gépkocsi forgalmának minimalizálása érdekében az Egregy utcában busz és gépkocsi parkolók kerülnek kialakításra, az utca északkeleti lakótelkek előtti zöldfelületén 30 darab merőleges beállású gépkocsi parkoló létesül. A jelenleg használaton kívüli épület átépítése során egy női és férfi, valamint egy akadálymentes WC kialakítása valósul meg. A tervezett épület hangulatos tornáccal körülvett, így árnyékos és csapadéktól is védett pihenőhelyet biztosít a buszra, dottóra várakozóknak, valamint fedett kerékpártároló is elhelyezésre kerülne alatta. 

Az Egregyi utcai pihenőépülettől a Dombföldi úton felfelé haladva érkezünk borozósor „kapujában” kialakítandó Dombföldi utcai parkolóhoz, amely a fogyatékossággal élők számára 4 db akadálymentes parkolóhelyet biztosít, továbbá itt kerül kialakításra a 3 férőhelyes taxi-állomás is. A Dombföldi úton az Árpád-kori templom felé haladva az épített környezet meglehetősen kaotikus állapotot mutat: különböző minőségû és anyaghasználatú épületek, építmények, kerítések, reklámtáblák, leromlott állapotú útburkolat. A projekt ezek megoldását is céljául tûzte ki. Az út jelenlegi látványosságai közé tartozik a római katona sírja és a tematikus út végső állomásánál az Árpád-kori templom. Az ismeretlen római katona sírját 1925-ben találtak meg földmunkák során. A látogatók figyelemfelkeltése érdekében és a sír rossz állapota miatt annak felújítása és a környezet rendezés szükséges.

A tematikus sétaút utolsó állomása az Árpád-kori mûemléki templom, mely a tervek szerint jelen projekt keretében az állagmegóvás a cél.