MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
SHARE MUSIC

 „A zene közössé tétele és az emberek összekapcsolása a határokon átnyúló térségben” nevû projektet - rövidítve: SHARE MUSIC, - az Európai Unió finanszírozza az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Határokon Átnyúló Együttmûködési Program 2014-2020 keretében.

A projekt 2020. júliusában indult és a megvalósítási időszaka során számos olyan eseményt és programot foglal magában, amelyek célja, hogy felhívják a figyelmet a zene fontosságára és az emberekre (elsősorban 10–25 éves fiatalokra) gyakorolt hatására, valamint a különböző zenei kultúrák elfogadásának fontosságára.

A projekt fő célja az emberek (elsősorban a 10 és 25 év közötti fiatalok) összekapcsolása a határon átnyúló térségben különböző kreatív tevékenységek révén, a fiatalok zenei kultúrájának elmélyítése, a zenében való aktív részvétel ösztönzése, a különböző zenei kultúrák kölcsönös megértése és tiszteletben tartása. A projekt eseményei és programjai Kapronca-Kőrös megye és Zala megye területén zajlanak.

A projekt fő kedvezményezettje: Kapronca városa

A projektekben résztvevő partner: Hévíz város

A projekt teljes értéke:149.541,67 €

EU finanszírozás százaléka:     85%

Kapronca város költségvetése: 86.827,02 €

Hévíz város költségvetése:  62.714,65 €

A projekt megvalósítási időszaka: 01.07.2020. - 28.02.2022.

honlap : https://www.share-music.eu/hu/