MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
Széchenyi utca

 

Tisztelt Lakosság!

2018. február 14.

A Széchenyi utca vízvezeték rendszerének munkálatai jelenleg a harmadik ütemnél tartanak; a második ütem végleges lezárására azonban akkor kerülhet sor, amikor az új gerinc vízmintájának laborvizsgálata, valamint a vezeték nyomáspróbája megtörténik. Ezek teljesülése után kötik be a  második ütem gerincét ia mûködő hálózatba.

A harmadik ütem gerincvezetéke már az árokban van, a lakossági lekötések folynak; a munka hatékonyságát befolyásolja  az utóbbi időszak nagyobb vegyes csapadéka is.

A nagyfogyasztók lecsatlakozása útátvágással jár, amiből 3 db még ez után készül el. Itt csak egy sávon tudják átengedni a forgalmat, ez azonban csak 2-3 óra időtartamig okoz fennakadást, mert vaslemezzel átengedik a forgalmat a szerelés ideje alatt is. Ilyen hely az Erzsébet királyné utcai kereszteződés, valamint a tûzcsapok helyei.

A harmadik ütem március első két hetében várhatóan elkészül, de járulékos munkaként be kell fejezni a Kossuth utcai tolózár lecsatlakozását, ahol csak úgy tudják a leágazó gerincet kicserélni, ha egyszerre keresztbe vágják a Széchenyi utcát, ami egy rövid időre teljes forgalomkorlátozással jár. Az Erzsébet királyné utcai tolózáras csatlakozó kiépítése is valószínûleg ilyen gondot fog okozni, valamint a körforgalom alatt is új tolózáras lecsatlakozást kíván a DRV kialakítani a Móricz Zsigmond, a Büki és a Szent András utcák irányába, aminek a kivitelezését március elejére tervezik. A DRV felé jeleztük, hogy a körforgalmat lezárni nem tudjuk, ezért készítsenek olyan ütemtervet, ahol biztosítani tudják az észak-nyugati városrész lakóinak a biztonságos megközelíthetőséget.

A beruházását érintő 0.4 kV-os villamo- vezetékhálózat vezetékjogi engedélyét is beszerezte az önkormányzat.

Az utca felújításának része az acélcsöves lakossági gázvezeték lecsatlakozások kiváltása, aminek kapcsán február 8-án megtörtént a munkaterület átadás az E-on kivitelezője felé, aki a munkálatokat február végén szándékozik elkezdeni, és március 20-ra tervezi befejezni. Ez a munka több helyen az utcai járdaburkolat megbontásával jár, és a lakossági gázmérőkig kívánják megoldani a bejutást és helyreállítást.

Az utcai öntözővíz rendszer kialakításához 5 db locsolóvíz akna helyének a meghatározása is megtörtént, mivel ezek a meglévő és a megépítendő közmûvezetékek hálózata közé kerülnek be. A megvalósítást csak az új csapadékvíz gerinc megépülte után, a meglévő gerinc bontását követően lehet kialakítani.

A Magyar Közút által előírt zárt, ideiglenes útburkolat helyreállítás az első ütemnél elkészült, a második ütem vízgerinc felújítása még nem zárult le helyreállítható módon.

 

Tájékoztatás a február végéig zajló munkálatokról:

2018. február 1.

A Széchenyi utcában jelenleg az ivóvíz rendszer rekonstrukciója zajlik, melyet a Dunántúli Regionális Vízmû (DRV) végez. A munkálatokkal a cég a termelői piac sarkáig várhatóan február végére készül el. A DRV folytatja a vízgerinc cserét az Ady utcáig a bekötő útszakasz mindkét oldalán úgy, hogy az nem jár jelentős rombolással; az egyik oldalon ugyanis csőroppantásos technológiával húzzák bele az új vezetéket a régi csőbe, míg a másik oldalon irányított fúrással alakítják ki az új nyomvonalat. Itt mindössze egy helyen kell a védett fasor mentén munkaárkot kialakítani. Ez a munka nem akadályozza a Széchenyi utca felújítást, hiszen az a körforgalomtól a piac bejáratáig tart. Hamarosan megkezdi munkáit az E-ON lakossági gázbekötéseket cserélő kivitelezője is, aki 24 helyen végez járda bontást, a felbontott szakaszokat egyelőre kavicsozva állítják helyre. Ezekkel a munkákkal a számítások szerint a február végéig végeznek. Az önkormányzat beruházásában megvalósuló munkálatokra február végére rendelkezik aláírt szerződéssel a város. Az új kivitelező új forgalmi rendet alakít ki, mivel fő feladata az új csapadékvíz rendszer kialakítása, amit a Kölcsey utcától kezdve, felfelé haladva épít meg elsőként. A munkák várhatóan júniusra készülnek el. A kivágott utcai fasor helyére nagyobb méretû lombhullató fákat ültet ki az önkormányzat.

Ezekről a változásokról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot honlapunkon és az önkormányzat Facebook-oldalán.

Kérjük szíves megértésüket, türelmüket, hiszen közös érdekünk, hogy Hévíz folyamatosan fejlődjön, szépüljön!