Széchenyi utca

Tisztelt hévíziek, kedves vendégeink!

Önkormányzatunk az elmúlt év őszén fogott hozzá a város ütőerének is nevezhető utca, a Széchenyi utca felújításához. A munkálatok költségei meghaladhatják az egymilliárd forintot is, az összegből közel 700 millió forint a várost terheli, a munkákhoz szükséges többi forrást a szolgáltatók biztosítják. A feladatokat szakaszosan oldjuk meg annak érdekében, hogy azok minél kisebb fennakadást okozzanak a város forgalmában, és minél kevesebb kényelmetlenséget az itt lakók és a vendégek számára. Honlapunk ezen oldalán részletesen és a munkák folyamatában kívánjuk tájékoztatni Önöket, remélve, hogy a naprakész információkkal segítjük a tájékozódást és segítséget adunk a mindennapok gördülékenyebb szervezésében.

 

Tisztelt Lakosság!

2018. február 14.

A Széchenyi utca vízvezeték rendszerének munkálatai jelenleg a harmadik ütemnél tartanak; a második ütem végleges lezárására azonban akkor kerülhet sor, amikor az új gerinc vízmintájának laborvizsgálata, valamint a vezeték nyomáspróbája megtörténik. Ezek teljesülése után kötik be a  második ütem gerincét ia működő hálózatba.

A harmadik ütem gerincvezetéke már az árokban van, a lakossági lekötések folynak; a munka hatékonyságát befolyásolja  az utóbbi időszak nagyobb vegyes csapadéka is.

A nagyfogyasztók lecsatlakozása útátvágással jár, amiből 3 db még ez után készül el. Itt csak egy sávon tudják átengedni a forgalmat, ez azonban csak 2-3 óra időtartamig okoz fennakadást, mert vaslemezzel átengedik a forgalmat a szerelés ideje alatt is. Ilyen hely az Erzsébet királyné utcai kereszteződés, valamint a tűzcsapok helyei.

A harmadik ütem március első két hetében várhatóan elkészül, de járulékos munkaként be kell fejezni a Kossuth utcai tolózár lecsatlakozását, ahol csak úgy tudják a leágazó gerincet kicserélni, ha egyszerre keresztbe vágják a Széchenyi utcát, ami egy rövid időre teljes forgalomkorlátozással jár. Az Erzsébet királyné utcai tolózáras csatlakozó kiépítése is valószínűleg ilyen gondot fog okozni, valamint a körforgalom alatt is új tolózáras lecsatlakozást kíván a DRV kialakítani a Móricz Zsigmond, a Büki és a Szent András utcák irányába, aminek a kivitelezését március elejére tervezik. A DRV felé jeleztük, hogy a körforgalmat lezárni nem tudjuk, ezért készítsenek olyan ütemtervet, ahol biztosítani tudják az észak-nyugati városrész lakóinak a biztonságos megközelíthetőséget.

A beruházását érintő 0.4 kV-os villamo- vezetékhálózat vezetékjogi engedélyét is beszerezte az önkormányzat.

Az utca felújításának része az acélcsöves lakossági gázvezeték lecsatlakozások kiváltása, aminek kapcsán február 8-án megtörtént a munkaterület átadás az E-on kivitelezője felé, aki a munkálatokat február végén szándékozik elkezdeni, és március 20-ra tervezi befejezni. Ez a munka több helyen az utcai járdaburkolat megbontásával jár, és a lakossági gázmérőkig kívánják megoldani a bejutást és helyreállítást.

Az utcai öntözővíz rendszer kialakításához 5 db locsolóvíz akna helyének a meghatározása is megtörtént, mivel ezek a meglévő és a megépítendő közművezetékek hálózata közé kerülnek be. A megvalósítást csak az új csapadékvíz gerinc megépülte után, a meglévő gerinc bontását követően lehet kialakítani.

A Magyar Közút által előírt zárt, ideiglenes útburkolat helyreállítás az első ütemnél elkészült, a második ütem vízgerinc felújítása még nem zárult le helyreállítható módon.

 

Tájékoztatás a február végéig zajló munkálatokról:

2018. február 1.

A Széchenyi utcában jelenleg az ivóvíz rendszer rekonstrukciója zajlik, melyet a Dunántúli Regionális Vízmű (DRV) végez. A munkálatokkal a cég a termelői piac sarkáig várhatóan február végére készül el. A DRV folytatja a vízgerinc cserét az Ady utcáig a bekötő útszakasz mindkét oldalán úgy, hogy az nem jár jelentős rombolással; az egyik oldalon ugyanis csőroppantásos technológiával húzzák bele az új vezetéket a régi csőbe, míg a másik oldalon irányított fúrással alakítják ki az új nyomvonalat. Itt mindössze egy helyen kell a védett fasor mentén munkaárkot kialakítani. Ez a munka nem akadályozza a Széchenyi utca felújítást, hiszen az a körforgalomtól a piac bejáratáig tart. Hamarosan megkezdi munkáit az E-ON lakossági gázbekötéseket cserélő kivitelezője is, aki 24 helyen végez járda bontást, a felbontott szakaszokat egyelőre kavicsozva állítják helyre. Ezekkel a munkákkal a számítások szerint a február végéig végeznek. Az önkormányzat beruházásában megvalósuló munkálatokra február végére rendelkezik aláírt szerződéssel a város. Az új kivitelező új forgalmi rendet alakít ki, mivel fő feladata az új csapadékvíz rendszer kialakítása, amit a Kölcsey utcától kezdve, felfelé haladva épít meg elsőként. A munkák várhatóan júniusra készülnek el. A kivágott utcai fasor helyére nagyobb méretű lombhullató fákat ültet ki az önkormányzat.

Ezekről a változásokról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot honlapunkon és az önkormányzat Facebook-oldalán.

Kérjük szíves megértésüket, türelmüket, hiszen közös érdekünk, hogy Hévíz folyamatosan fejlődjön, szépüljön!

CÍMKÉK

FRISS HÍREK

Bölcsődei beíratás
Segítség a veszélyeztetettek részére
Iskolai beíratások - közlemény

HÉVÍZTV AJÁNLÓ

Most senki ne jöjjön Hévízre!
Újabb óvintézkedések a hévízi kórházban
Barkaszentelés virágvasárnapon

HIRDETMÉNYEK

Üzletek nyitva tartásával kapcsolatos korlátozások
TÁJÉKOZTATÁS Polgármesteri Hivatali ügyintézésről
Segítségre szoruló idős bejelentése

MENÜ

INTÉZMÉNYEK

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Brunszvik Teréz Óvoda
Brunszvik Teréz Óvoda
Aquamarin Szállodaipari Kft.
Aquamarin Szállodaipari Kft.
Hévíz Sportkör
Hévízi Televízió Kft.
Hévízi Televízió Kft.
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
(GAMESZ)
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
Fontana Filmszínház
Fontana Filmszínház
Parkolási Iroda
Parkolási Iroda
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Városi Könyvtár
Városi Könyvtár
Festetics György Művelődési Központ
Festetics György Művelődési Központ

GALÉRIA

Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Városnap 2018
Városnap 2018
Széchenyi utca felújítása
Széchenyi utca felújítása
Új év, új dimenziók
Új év, új dimenziók
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Hévízen V4-k
Hévízen V4-k
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Izrael nagykövete Hévízen
Izrael nagykövete Hévízen