Államalapítás ünnepe Hévízen

Ezer éves keresztény államiságunkat, modern európaiságunkat, nemzetünk egységét ünnepeltük, mely összeforrt államalapító királyunk Szent István nevével.

Államiságunk évfordulóján rendezett városi ünnepünk a Szentlélek Templomban szentmisével vette kezdetét, melyet Szalontai István káplán celebrált, prédikációjában István király érdemeiről szólt. Ezt követően Papp Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet, ebben ugyancsak István államformáló és megtartó erejét méltatta,
- Szent István az idegen népek gyűrűjében, a keleti és a nyugati világ határán erős országot kívánt építeni. Olyan országot, amelyben békés építőmunka, értelmes alkotás folyik, nem pedig kilátástalan küzdelem a mindennapi kenyérért. Olyan országot, ahol az erkölcsösséget bátran lehet jónak, a gazemberséget pedig ugyanilyen bátran bűnnek nevezni. Olyan országot, amely igenis tudatában van annak, hogy semmivel sem alávalóbb, mint a többi európai nemzet. Hogy nem kell mindenben feltétel nélkül hozzájuk idomulni, és feladni a saját értékeinket - hangsúlyozta. Hozzátette: az építő munka szűk környezetünkre ma is jellemző, hiszen Hévíz az elmúlt időszakban rengeteg változáson, újításon esett át, és még rengeteg tennivaló vár a városra.
- Régi adósságokat törlesztettünk a felújított és rendbe tett Széchenyi utcával, folyik a nagyparkoló kornak megfelelő átépítése, a Festetics sétány kiépítése, a sportpálya lelátójának és környezetének megújítása, és hamarosan a Piac felújításába, valamint a Gyógyhelyközpont, azaz a Deák-tér és a buszpályaudvar átépítésébe is belevágunk - mondta. - Legyünk büszkék arra, hogy városunk folyamatosan fejlődik, megújul, követi a kor igényeit, lakói és vendégei kedvére. Legyünk büszkék arra is, hogy valódi közösségben élünk.
Beszédét követően a város vezetése koszorú helyezett el a templomkertben lévő Szent István emlékműnél, majd a csíksomlyói Árvácskák adtak műsort, akiknek nevében Gergely István Tiszti, az együttes vezetője köszöntötte az egybegyűlteket.
A hagyományosan ezen a napon megsütött új kenyeret Papp Gábor polgármester szegte meg, az első búzából készült "mindennapi kenyerünket" Szalontai István káplán és Péntekné Vizkeleti Márta református lelkész áldotta meg.

 

CÍMKÉK