Iskolakezdési támogatás igényelhető

Tisztelt Hévízi Lakosok!

A 2018-as évhez hasonlóan idén is lehetőség van - az általános iskolai tanulmányaikat kezdő és folytató hévízi lakóhelyű, vagy életvitelszerűen Hévízen lakó és bejelentett tartózkodási helyű gyermekek szüleinek - iskolakezdési támogatás igénylésére.

Az iskolakezdési támogatás nyújtásának feltétele, hogy az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át ne haladja meg (amely jelenleg 114.000 Ft).

A támogatás  2019 október 31-ig igényelhető, összege 8000 Ft/gyermek.

Az igényléshez kitöltendő nyomtatvány a www.onkormanyzat.heviz.hu honlapon (nyomtatványok/szociálpolitikai ügyek/szociális ügyek/települési támogatás) megtalálható, illetve a Polgármesteri Hivatal hatósági osztályán átvehető.

A kitöltött kérelemhez csatolni kell – 30 napnál nem régebbi - jövedelmeket igazoló iratokat, illetve – amennyiben a tanuló nem a hévízi általános iskolába jár - tanulói jogviszony igazolást.

A támogatással kapcsolatos további információkért, nyomtatványért ügyfélfogadási időben keressék a Hévízi Polgármesteri Hivatal hatósági osztályát.

CÍMKÉK