Orlai Petrics Soma festményei Hévízen

A képzőművészet kedvelőit kettős tárlattal köszönti a karácsony jegyében a Hévízi Muzeális Gyűjtemény.

Orlai Petrics Soma 10 festménye, valamint a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum könyvtára által őrzött lovas- és vadászjeleneteket ábrázoló metszetgyűjteményből való válogatás tekinthető meg a belvárosi múzeumban.

Orlai Petrich Soma 10 festményeit a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum kölcsönözte a hévízi múzeumnak.  A művész életéről és munkásságáról Ando György, a békéscsabai múzeum igazgatója és Gyarmati Gabriella, a vendég intézmény művészettörténésze beszélt a műsoros megnyitó ünnepségen. Orlai Petrics Somát az első magyar akadémista művészként tarják számon, tanulmányainak egy részét unokatestvérével, Petőfi Sándorral, s jó barátjaként Jókai Mórral együtt folytatta, akik hatására írással is foglalkozott. Barabás Miklós ösztönzésére fordult a fes­tői pálya felé. Pesten Marastoni Jakab rajziskolájában tanult, majd a bécsi akadémián képezte magát, ahol Ferdinand Waldmüller volt a mestere. Munkáival a XIX. század máso­dik felének magyar művé­szetében olyan változást hozott, amely alapján a szemlélet, a gondolkodásmód és a megfogalmazás te­rén is joggal tekinthető meghatározónak. Ő rendez­te az első egyéni, gyűjteményes kiállítást Magyaror­szágon. Gazdag életművét műfaji sokszínűség jellem­zi. Festett családi, baráti és reprezentációs célra kért portrékat, történelmi és irodalmi kompozíciókat, mind egyházi, mind az arisztokrácia köréből érkező megren­delések nyomán. Evangélikus vallású festőművészként a kiállításának megnyitására a reformáció 500 éves évfordulójáról megemlékező rendezvénysorozat záróeseményeként került sor.

A Festetics család jelentős metszetgyűjteményét őrző Helikon Kastélymúzeum vendégtárlatát pedig Pálinkás Róbert múzeumigazgató ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás lovakat és lovas vadászjeleneteket ábrázoló képeket tár a közön­ség elé. Festetics II. Tasziló, a kastély 1883-1933. közötti ura, angol feleségének isme­retsége révén jelentős lovas kultúrát ho­nosított meg Keszthelyen s a ma­gyarországi lovasélet kialakulásában és fellendülésében is nagy szerepet töltött be. A fenékpusztai ménes lovai egész Euró­pa lóversenypályáin jegyzettek voltak. Ezeket idézi a tárlat, számos litográfia, rézkarc és rajz közt megtekinthető a híres Kincsem korabeli ábrázolása is.

 

 

CÍMKÉK

FRISS HÍREK

Harminc esztendős adósságát rótta le Hévíz az elmúlt évben
Közmeghallgatást tartott az önkormányzat
Hévíz Város Önkormányzata

HÉVÍZTV AJÁNLÓ

Egy-Koron: A Fontana Filmszínház
Januári teendők a kertben
Megkezdték a felkészülést

HIRDETMÉNYEK

Felhívás díszdiploma igénylésre
Tájékoztatás igazgatási szünetről!
Tájékoztató kéményseprésről

MENÜ

INTÉZMÉNYEK

(GAMESZ)
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
Fontana Filmszínház
Fontana Filmszínház
Festetics György Művelődési Központ
Festetics György Művelődési Központ
Aquamarin Szállodaipari Kft.
Aquamarin Szállodaipari Kft.
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
Városi Könyvtár
Városi Könyvtár
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Hévízi Televízió Kft.
Hévízi Televízió Kft.
Parkolási Iroda
Parkolási Iroda
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Brunszvik Teréz Óvoda
Brunszvik Teréz Óvoda
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Hévíz Sportkör

GALÉRIA

Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Városnap 2018
Városnap 2018
Széchenyi utca felújítása
Széchenyi utca felújítása
Új év, új dimenziók
Új év, új dimenziók
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Hévízen V4-k
Hévízen V4-k
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Izrael nagykövete Hévízen
Izrael nagykövete Hévízen