Pro urbe Hévíz

 

Dr. Szántó Imre (1992. V. 26.) - átadva: 1992. VI. 19.
(1920 - 1993) nyugalmazott egyetemi tanárnak Hévíz helytörténeti kutató és feldolgozó munkájáért, a kutatások eredményeként létrejött helyi honismereti anyag publikálásáért, az e téren végzett több évtizedes munkásságáért.

Adorján József (1992. IX. 15.) - átadva: 1992. XI. 10.
A keszthelyi Zeneiskola címzetes igazgatója részére kiváló zenepedagógiai munkásságáért, az európai hírűvé vált Hévízi Musica Antiqua Együttes megalapításáért, és vezetéséért, szervező, nevelő és zeneművészeti munkásságának elismeréseként.

Dr. Balogh Zoltán (1994. III. 8.) - átadva: 1994. IV. 9.
Az Állami Gyógyfürdőkórház főigazgató főorvosának a hévízi Gyógytó - mint az ország és a világ egyik természeti kincsének - veszélyeztetettsége idején, annak megmentése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként.

Klemm Emil (1994. III. 8.) - átadva: 1994. IV. 9.
A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága nyugdíjas elnökének a takarékszövetkezeti mozgalomban több évtizeden át végzett munkássága, a hévízi takarékszövetkezet központi és vidéki egységeinek megszervezése érdekében kifejtett tevékenysége, hévíz közéletében játszott szerepe elismeréseként.

Dr. Strecker Ottó - posztumusz (1995. IV. 18.) - átadva: 1995. IV. 29.
(1920 - 1989) a Hévízi Állami Gyógyfürdőkórház volt főigazgató főorvosának, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett az Állami Gyógyfürdőkórház gyógyászati fejlesztésében, hévízfürdő nemzetközi elismertségének megteremtésében. A hévízi Tófürdő megismertetéséért végzett tudományos munkásságával világszerte elismertté tette városunkat a hévízi gyógytavat, gyógyfürdőt.

Dr. Sziráki István (1995. X. 5.) - átadva: 1995. X. 23.
(1911 - 1996) a hévízi egykori SZOT Szanatórium nyugalmazott orvos -igazgatójának, a város érdekében kifejtett több mint három évtizedes aktív közéleti tevékenységéért és életművéért.

Horváth Jenő (1995. X. 5.) - átadva: 1995. X. 23.
A város parkosítása érdekében tett több mint három évtizedes munkájáért.

Czmerk József (1996. IV. 3.) átadva: 1996. V. 1.
Nyugdíjas köztisztviselőnek a közigazgatásban végzett több évtizedes munkájáért, a Hévízi Önkéntes Tűzoltó-egyesületben 25 éven át folytatott tevékenységéért, az ifjúság nevelésében és az 1956-os forradalom idején tanúsított helytállásért.

Dr. Oláh Péter (1996. X. 29.) átadva: 1996. XI. 15.
A Rogner Hotel Lotus Therme Hévíz elnök- vezérigazgatója részére Hévíz város idegenforgalmának fejlesztése terén elért kiemelkedő munkájáért, valamint aktív közéleti tevékenysége elismeréseként.

Dr. Lukács Ferenc (1996. XI. 4.) átadva: 1996. XII. 26.
A Hotel Carbona vezérigazgatója részére a várossal kialakított kiváló kapcsolatáért, az ifjúság egészséges nevelésének önzetlen támogatójaként, valamint a Hotel Carbona világszínvonalúvá fejlesztésében elért eredményeiért.

Dencsiné, Dr. Nagy Éva (1996. XII. 17.) - átadva: 1997. V. 9.
A Bibó István Alternatív Közgazdasági Gimnázium nyugállományba vonuló igazgatónője részére, a gimnázium megszervezésében, majd irányításában, a város középfokú oktatásának kialakításában elért elévülhetetlen érdemeiért.

Klucsarits Iván (1996. XII. 17.) - átadva: 1997. V. 9.
A keszthelyi Vendéglátóipari Szakközépiskola nyugállományba vonult szakoktatója, Hévíz város képviselőtestületi tagja, az Önkormányzat Művelődési-, Kulturális- és Sportbizottságának elnöke részére, sokoldalú közéleti munkájáért, különösen Hévíz egregyi városrészének érdekképviseletében kifejtett áldozatos tevékenységéért.

Dr. Hóbor Erzsébet (1998. IV. 28.) - átadva: 1998. V. 1.
Címzetes államtitkárnak, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének, Hévíz város fejlesztésében kifejtett közreműködéséért, a közigazgatás helyi gyakorlatának elősegítéséért.

Dr. Moll Károly (1999. IV. 6.) - átadva: 1999. V. 1.
A Hévízi Szent András Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház osztályvezető főorvosának, Hévíz város közéletében, a városfejlesztésben, az oktatási és művelődési életben betöltött több mint húsz éves szerepéért.

Molnár Jenő (1999. IV. 6.) - átadva: 1999. V. 1.
A magyar történelem kiemelkedő alakjai és a városhoz kötődő személyiségek köztéri szobrokon, domborműveken és plaketteken, magas művészi szinten való megformálásáért, közművelődésben játszott szerepének elismeréséül.

Bencsik Pál (1999. VIII. 31.) - átadva: nem vette át
Címzetes apát plébános részére Hévíz város társadalmi életében végzett hosszú és eredményes munkájáért, az új római katolikus templomok megépítésében végzett kiemelkedő érdemeiért.

Dr. Kiss Mihály (2000. III. 14.) - átadva: 2000. III. 14.
Nyugalmazott főorvos részére a kórházi betegellátásban, és Hévíz társadalmi életében végzett több évtizedes eredményes és lelkiismeretes munkájáért.

Dr. Plótár Imre (2000. IV. 25.) - átadva: 2000. V. 1.
Főorvos úrnak, az egészségügyben végzett több évtizedes lelkiismeretes gyógyító, felvilágosító munkájáért, valamint a település elöljárójaként kifejtett önzetlen közösségi tevékenységéért.

Dr. Horváth Béláné sz. Dr. Horváth Anna (2001. IV. 3.) - átadva: 2001. IV. 29
A Szent András Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház orvos igazgatója részére, a hévízi reumatológiai tudományos területén végzett munkájáért, Hévíz és a gyógyfürdő hírnevének öregbítéséért.

Dr. Kiss Lajos (2002. IV. 30.) - átadva: 2002. V. 10.
A város első szabadon választott polgármestere részére a település fejlődése és várossá válása érdekében végzett tevékenységéért, külön kiemelve művészet és kultúrapártoló munkásságát.

Naszádosné Bálint Zsuzsanna (2003. IV. 29.) - átadva: 2003. V. 1.
A hévízi ifjúság tánckultúrájának fejlesztése érdekében vállalt közel két évtizedes önzetlen szolgálatáért, Hévíz város hírnevének öregbítéséért.

Dr. Szendrődi Miklós (2004. IV. 27.) - átadva: 2004. V. 22.
Háziorvos, volt alpolgármester részére, több évtizedes közéleti munkásságáért, az egészségügy és gyógyítás terén végzett lelkiismeretes, példaértékű munkájáért, sportorvosi tevékenységéért.

Vértesaljai Antalné (átadva: 2006. május 2-án)
nyugdíjas tanárnő részére, a hévízi Díszítőművészeti szakkör vezetőjeként, Hévíz város művészeti életében betöltött közel négy évtizedes kiemelkedő, közösségformáló munkásságáért.

Batha Kálmánné (átadva 2007. IV. 30.)
a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója részére a gimnázium elismertségének növelésében vállat kimagasló szerepéért, az iskola fejlesztésében, a tanulók eredményes felkészítésében végzett közel egy évtizedes kiemelkedő munkásságáért.

Takács Károlyné (átadva: 2008. május 9.)
Nyugdíjas tanárnő részére, Hévízen töltött három évtizedes pedagógiai munkássága - a hévízi Nőklubban kifejtett sokoldalú, eredményes tevékenységének elismeréséül.

Kiss László esperesnek (2009. III. 31.) -átadva 2009. V. 1.
Hévíz városában a sokrétű lelkipásztori feladatok ellátásáért, a ministráns és ifjúsági csoportok irányításáért, eredményes összefogásáért.

Dr. Gyarmati József (átadva: 2010. 05.02.)   
A hévízi Gyógyfürdőkórház főorvosának, a Tóvédő Egyesület alapító elnöke részére Hévízen végzett közel négy évtizedes gyógyító és oktató tevékenységéért, a Hévízi tó védelme érdekében tett kiemelkedő munkásságáért.

2011:   Dr. Farkasné Hrenkó Katalin

Az Illyés Gyula Általános Iskola pedagógusa. Folyamatosan ismerteti és szeretteti meg kisdiákjaival az anyanyelvet. Tanulói sikerrel szerepeltek a megyei és körzeti szavaló ás helyesírási versenyeken. a gyerekek iránti elkötelezettsége szeretete vezérli munkáját melynek során emberségre, tiszteletre neveli tanítványait.

Csillag Istvánné

Városunkban 1988 óta gyakorolja hivatását rendkívüli gyermekszeretettel és nagyfokú türelemmel a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában. Munkáját az igényesség, segítőkészség és a gyermekekkel, szülőkkel, munkatársakkal való harmonikus együttműködés jellemzi. Szakmai megújulását, a továbbképzések tapasztalatait, a gyermekek egyéni fejlesztésében kamatoztatja. Több éve sikeresen vezeti az óvodások játékos tornáját.

Király Lászlóné

A gimnáziumi dolgozók egyik alapító tagja. Az évek alatt az iskola igazgatóinak munkáját nagy odaadással és kitartással segítette. Precizitása, pontossága és segítőkészsége az iskolai adminisztrációt problémamentessé tette, iskolatitkári feladatait magas szinten látja el.

Vidám, kíváncsi, segítő magatartásával a kollégák és a diákok munkáját is megkönnyíti. A fenntartó és az ellenőrző szervek felé az adatszolgáltatása példaértékű. Iskolai évek alatt betegség miatt munkahelyéről nem hiányzott. A 2010/2011. tanév végén nyugdíjba vonult.

Fábiánné Hoffman Márta

Hévíz Város Polgármesteri Hivatalának 27 éve köztisztviselőjeként végzi a kereskedelmi és ipari igazgatás feladatait, magas szakmai tudással, kiváló emberi hozzáállással.

2012:   Kecskés Zoltán (2012-től („Hévíz Város Közszolgálatáért”))

1989-től dolgozik folyamatosan, becsületesen, lelkiismeretesen a város ellátásában a GAMESZ-nál. Asztalosként az összes intézmény bútorzata magán viseli az ő keze nyomát. Saját munkájában kezdeményező, így a bútorzat nagy részét az ő segítségével készítik. A rendezvények lebonyolításában, a hétvégi ügyeletben jelentős részt vállal. A városban felmerülő problémák megoldásában munkaidőn túl is számítani lehet segítségére.

2013:  Varga Róbert

Testnevelő és földrajz szakos tanárként 1985 óta dolgozik a hévízi Illyés Gyula Általános Iskolában. Volt diákjai szerint munkáját magas szakmai színvonalon gyakorolja, amely őszinte és példaértékű emberi jellemmel párosul. Határozott embernek ismerik, akiben a humorérzék ugyanúgy jelen van akár a tanári szigor. Diákjai kedvelik, igazságszeretet miatt a tanulók körében komoly tekintéllyel rendelkezik. A közvetlen tanári munka mellett a délutáni sportfoglalkozások keretében számos edzést tart, megszerettetve a gyerekekkel a sportot. A Hévízi Sportkör elnökségének oszlopos tagja.

2014: Farkas Angéla

A hévízi Illyés-iskola magyar-történelem szakos tanára, aki 40 éve kiemelt figyelemmel oktatja tantárgyait. Tanulói sikerrel szerepelnek az országos, megyei és körzeti szavaló-, helyesírási és történelmi versenyeken. Színvonalas műsorok szerkesztésével és felkészítésével hozzájárul az iskola kiemelt nevelési céljainak eléréséhez. A gyerekek iránti elkötelezettsége, szeretete vezérli munkáját, melynek során emberségre, tiszteletre neveli tanítványait.

2015: Kardosné Kulcsár Gyöngyi

Munkáját lelkiismeretesen, hivatástudattal végzi a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában óvodapedagógusként 26 éve. Jó kapcsolatot alakított ki a csoportjába járó gyermekekkel, azok szüleivel és a kolléganőkkel egyaránt. A gyermek fejlődését nyomon követve, segítve, türelemmel és nagy szaktudással készíti őket az iskolai életre.

CÍMKÉK

FRISS HÍREK

Lakossági tájékoztató a téli hó- és síkosságmentesítésről
Újabb értékek kerültek helyi leltárba
A kereszténység fog össze kétezer éve

HÉVÍZTV AJÁNLÓ

Forraltbor-főzőverseny a Termelői Piacon
Hímezz velünk! – foglalkozás-sorozat a múzeumban
Háttér: stúdióbeszélgetés a kézilabda szakosztály őszi szezonjáról

HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató kéményseprésről
HIRDETMÉNY Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
MEGHÍVÓ Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 19-ei Közmeghallgatására.

MENÜ

INTÉZMÉNYEK

Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
Városi Könyvtár
Városi Könyvtár
Parkolási Iroda
Parkolási Iroda
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Festetics György Művelődési Központ
Festetics György Művelődési Központ
Hévíz Sportkör
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Aquamarin Szállodaipari Kft.
Aquamarin Szállodaipari Kft.
Fontana Filmszínház
Fontana Filmszínház
Brunszvik Teréz Óvoda
Brunszvik Teréz Óvoda
Hévízi Televízió Kft.
Hévízi Televízió Kft.
(GAMESZ)
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

GALÉRIA

Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Hévíz delegációja Sarm es-Sejkben
Városnap 2018
Városnap 2018
Széchenyi utca felújítása
Széchenyi utca felújítása
Új év, új dimenziók
Új év, új dimenziók
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Négy évtizedes a Musica Antiqua együttes
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Csak akkor öregszel, ha nem szárnyalsz
Hévízen V4-k
Hévízen V4-k
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Hévíz városa az Európai Tavak Szövetségében
Izrael nagykövete Hévízen
Izrael nagykövete Hévízen