MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
Munkaterv

 

 

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. évi

munkaterve

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. január 26.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet alkotása

 

 • : Papp Gábor polgármester
 • : Közgazdasági Osztály
 • : Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Ügyrendi és Jogi Bizottság          

      Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosítása

 

 • : Papp Gábor polgármester
 • : Közgazdasági Osztály
 • : Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Ügyrendi és Jogi Bizottság          

      Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

 

 • : Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató
 • : Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

 

 • : ügyvezető igazgató
 • : Közgazdasági Osztály
 • : Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 

 1. HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. 2023. évi üzleti terve

 

 • : Czurda Gábor ügyvezető igazgató
 • : Közgazdasági Osztály
 • : Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. Hévíz Balaton Airport 2023. évi üzleti terve

 

 • : ügyvezető igazgató
 • : Közgazdasági Osztály
 • : Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. február 23.

Napirendi pontok

 

 1. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

 

 • : Süténé Tüttő Beáta Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
 • : Jegyzői Titkárság
 • : -

 

 1. A Gróf I. Festetics György Mûvelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyûjtemény munkaterve, a szolgáltatási terve

 

 • : Hermann Katalin igazgató
 • : Jegyzői Titkárság
 • : Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. Tájékoztató a Hévízi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2022. évi tevékenységéről 

 

 • : Strázsai Zoltán Elnök
 • : Jegyzői Titkárság
 • : Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2022. évi tevékenységéről  

 

Előadó: Urbán Zoltán Egyesületi Elnök

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2022. évi tevékenységéről

 

Előadó: Lajkó Ferenc Elnök

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. Tájékoztató a Hévíz Turisztikai Egyesület 2022. évi tevékenységéről 

 

Előadó: Miklós Beatrix elnök

Témafelelős: Polgármesteri Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. 2022-2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése

 

 • : Papp Gábor polgármester
 • : Jegyzői Titkárság
 • : Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                             Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 

 

 

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. március 30.

Napirendi pontok:

           

 1. Beszámoló a Hévízi Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról

 

 • : dr. Tüske Róbert jegyző 
 • : dr. Tüske Róbert jegyző  

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Ügyrendi és Jogi Bizottság          

     Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. Beszámoló a 2022. évi adóigazgatási tevékenységről

 

Előadó: dr. Tüske Róbert jegyző

Témafelelős: Hatósági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                            

 1. Beszámoló a Gazdasági Mûszaki Ellátó Szervezet 2022. évi munkájáról

 

 • : GAMESZ igazgató
 • : Közgazdasági Osztály / Városfejlesztési Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. Beszámoló a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2022. évi munkájáról

 

 • : Varga András intézményvezető  
 • : Hatósági osztály

Véleményezi: Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. Gróf I. Festetics György Mûvelődési Központ beszámolója a 2022. évi munkáról

 

Előadó: Hermann Katalin igazgató

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

      Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alapított helyi kitüntetések adományozása (zárt ülés)

 

 • : Papp Gábor polgármester
 • : Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Ügyrendi és Jogi Bizottság          

                             Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. április 27.

                  

Napirendi pontok:

 

 1. Hévíz Város turisztikai tevékenység helyzete

 

Előadó: Papp Gábor polgármester 

Témafelelős: Polgármesteri Titkárság és

    TDM Egyesület és Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft.

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. Mandátum a Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodást tárgyaló taggyûlésre

 

 • : ügyvezető igazgató
 • : Polgármesteri Titkárság

Közgazdasági Osztály

 • : Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

 

 • : Szabó Béla belső ellenőrzési vezető  
 • : Közgazdasági Osztály
 • : Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. Beszámoló a Keszthelyi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság 2022. évi tûzvédelmi tevékenységéről

 

 • : Tûzoltóparancsnokság részéről
 • : Jegyzői Titkárság
 • : Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. május 25.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása

 

 • : Papp Gábor polgármester
 • : Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Ügyrendi és Jogi Bizottság          

     Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója

 

 • : Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató
 • : Közgazdasági Osztály 
 • : Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. 2022. évi beszámolója

 

 • : Czurda Gábor ügyvezető igazgató
 • : Közgazdasági Osztály 
 • : Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 

 1. Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

 

 • : dr. Tüske Róbert jegyző és Varga András TASZII intézményvezető
 • : Hatósági Osztály 
 • : Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Ügyrendi és Jogi Bizottság          

Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről 

 

 • : Papp Gábor polgármester
 • : Városfejlesztési Osztály
 • : Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. Beszámoló Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

 

Előadó: Dr. Andor László Keszthelyi Rendőrkapitányság vezető  

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. június 29.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

      Ügyrendi és Jogi Bizottság         

Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. A hulladék közszolgáltatási önkormányzati rendeleti szabályozás felülvizsgálata

 

 • : Papp Gábor polgármester
 • : Városfejlesztési Osztály 

Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat pályázatairól és beruházásairól 

 

 • : Papp Gábor polgármester
 • : Városfejlesztési Osztály  

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. Tájékoztató a Hévízi Sportkör 2022. évi tevékenységéről

 

 • : Szabó Imre SK elnök 
 • : Jegyzői Titkárság  
 • : Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Emberi Erőforrások Bizottsága

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. augusztus 31.

                  

Napirendi pontok:

 

 

 1. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel

 

Előadó: Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                                  Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdálkodása

 

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. 2023 I. félévi gazdálkodása

 

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. szeptember 28.

                  

Napirendi pontok:

 

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

      Ügyrendi és Jogi Bizottság         

                                  Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. Döntéshozatal a Bursa Hungarica 2023. évi felsőoktatási ösztöndíjhoz történő csatlakozásról

 

Előadó:  Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Hatósági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

    Ügyrendi és Jogi Bizottság           

                Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. Pályázati kiírás az egyéb szálláshely szolgáltatók 2023. évi minőségfejlesztési támogatására

Előadó:  Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Hatósági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

                             Ügyrendi és Jogi Bizottság          

 

 1. Vízügyi védekezési terv felülvizsgálata

 

 • : Papp Gábor polgármester
 • : Városfejlesztési Osztály 

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. október 26.

 

Napirendi pontok:

 

 1. A közterület- használatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

 • : Papp Gábor polgármester
 • : Városfejlesztési Osztály 

Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. A köznevelési feladatellátás értékelése 2021/2022-es nevelési évben (Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda)

 

 • : Nagy Sándorné óvodavezető
 • : Jegyzői Titkárság
 • : Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. A köznevelési feladatellátás értékelése a 2021/2022-es nevelési évben (Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI)

 

Előadó: intézményvezető

 • : Jegyzői Titkárság
 • : Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. A köznevelési feladatellátás értékelése a 2021/2022-es nevelési évben (Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium)

 

 • : Nagy Boldizsár igazgató
 • : Jegyzői Titkárság
 • : Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 

 

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. november 30.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

      Ügyrendi és Jogi Bizottság         

                                  Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. A helyi adókról szóló 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Hatósági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

     Ügyrendi és Jogi Bizottság          

 

 1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi Munkatervének megállapítása

 

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Jegyzői Titkárság

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság        

Emberi Erőforrások Bizottsága

 

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének megállapítása

 

Előadó: dr. Tüske Róbert jegyző

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. Köztemetőkre vonatkozó díjak felülvizsgálata

 

 • : Papp Gábor polgármester
 • : Városfejlesztési Osztály 
 •  

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

 

 1. Idegenforgalmi adó 2024. évi mértékének megállapítása

 

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

      Ügyrendi és Jogi Bizottság         

     Kereskedelmi és Iparkamara Hévízi Térségi Szervezete

 

 

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. december 14.

 

Napirendi pontok:

 

 

 1. Hévíz Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

      Ügyrendi és Jogi Bizottság         

Emberi Erőforrások Bizottsága